Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
MODEL POCZWÓRNEJ HELISY JAKO NARZĘDZIE WDRAŻANIA STRATEGII INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

Autorzy: Joanna Morawska-Jancelewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: inteligentne specjalizacje innowacje rozwój inteligentny
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (107-116)
Klasyfikacja JEL: R11 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Koncepcja inteligentnych specjalizacji to nowe podejście w zakresie polityki innowacyjnej promowane przez Unię Europejską. Celem strategii tworzonych w oparciu o inteligentne specjalizacje jest wzmocnienie innowacyjności regionalnej i zapewnienie wzrostu gospodarczego oraz dobrobytu, poprzez umożliwienie regionom skoncentrowania się na mocnych stronach, w tym powiązanych z sektorem nauki. Silniejsze zaangażowanie uniwersytetów i jednostek naukowych w proces tworzenia wiedzy, jej cyrkulacji i absorpcji przez społeczeństwo wydaje się być warunkiem koniecznym dla budowania regionów inteligentnych. Projektowanie innowacji w oparciu o potrzeby społeczne mieści się w założeniach Modelu Poczwórnej Helisy, który może stanowić narzędzie służące skutecznemu wdrażaniu innowacji w kraju i regionach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arnkil, R., Järvensivu, A., Koski, P., Piirainen, T. (2010). Exploring Quadruple Helix. Outlining user-oriented innovation models. Final Report on Quadruple Helix Research for the CLIQ project Co-financed by European Regional Development Fund Made possible by the INTERREG IVC Programme.
2.Carayannis, E.G, Grigoroudis, E., Pirounakis, D. (2015). Quadruple Innovation Helix and Smart Specialization Knowledge Production and National Competitiveness. TECH MONITOR, Jul-Sep 2015, 20–28.
3.Carayannis, E.G, Rakhmatullin, R. (2014). The Quadruple/Quintuple Innovation Helixes and Smart Specialisation Strategies for Sustainable and Inclusive Growth in Europe and Beyond. Journal of the Knowledge Economy, Vol. 4 No 4, 221–239.
4.Carayannis, E.G., Campbell, D.F.J. (2012). Mode 3 knowledge and Quadruple Helix: toward a 21st-fractal innovation ecosystem. International Journal Technology Management, Vol. 46, Nos ¾, 201–234.
5.Foray, D. (2014). From smart specialisation to smart specialisation policy. European Journal of Innovation Management, Vol. 17, No. 4, 492–507.
6.Klasik, A. (2013). Nowy ład strategiczny polityki rozwoju regionów. W: K. Malik (red.), Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych, TOM CLV, Warszawa: KPZK PAN, 41–51.
7.Markowski, T. (2013). Strategiczne dylematy polityki innowacyjnej zorientowanej na inteligentne specjalizacje. W: K. Malik (red.), Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych, TOM CLV, Warszawa: KPZK PAN, 61–70.
8.Szostak, E. (2015). Inteligentne specjalizacje w rozwoju regionu. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach (209). Pobrano ze strony Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oai:www.sbc.org.pl:161869
9.Science with and for Society; Horizon 2020 Work Programme 2016– 2017., European Commission, October 2015.