Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
KWESTIA DEFICYTU ZASOBÓW WODNYCH NA ŚWIECIE

Autorzy: Agnieszka Thier
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: cykl hydrologiczny deficyt zasobów wodnych kryzys zaopatrzenia w wodę gospodarka wodna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (183-194)
Klasyfikacja JEL: Q13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono cykl hydrologiczny w przyrodzie, analizując pojęcia pomiaru zasobów wodnych oraz deficytu zasobów wodnych, sposoby pomiaru tych zjawisk, a także ich ocenę według kontynentów i regionów. Zbadano również zależność między wielkością dochodu narodowego (PKB) a kilkoma cechami gospodarki wodnej w przekroju kontynentów, stwierdzając wyraźną korelację między liczbą ludności a zużyciem wody i innymi wskaźnikami gospodarki wodnej. Pozwoliło to sformułować wnioski dotyczące deficytu zasobów wodnych w gospodarce światowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarek, H. (2014). Susze i ich skutki. Aura, nr 11.
2.Craig, J.R., Vaughan, D.J., Skinner, B.J. (2003). Zasoby Ziemi. Warszawa: PWN.
3.Hołdys, A. (2015). Raz za sucho, raz za mokro. Polityka, nr 33/2015.
4.Kowalczak, P. (2007). Konflikty o wodę. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
5.Kundzewicz, W., Zalewski, M., Kędziora, A., Pierzgalski, E. (2010). Zagrożenia związane z wodą. Nauka, nr 4/2010.
6.Mikulski Z. (1996). Potrzeby wodne gospodarki wodnej – próba prognozy. Gospodarka Wodna, z. 8.
7.The Millennium Development Goals Report (2015). Nowy Jork: United Nations.
8.Milly, P.C.D., Falkenmark, M., Kundzewicz, Z.W., i inni (2008). Stationarity is dead: whither water management? Science, nr 319.
9.Progress on Sanitation and Drinking Water (2015). Genewa: UNICEF-WHO.
10.Raport o rozwoju społecznym (2011).Waszyngton: UNDP.
11.Rockstrom, J., Falkenmark, M. i inni (2014). Water Resilience for Human Prosperity. Cambridge: Cambridge University Press.
12.Stępniewska, M. (2014). Ile wody naprawdę zużywamy? Gospodarka Wodna, nr 9/2014.
13.Sullivan, C. (2002). Calculating a Water Poverty Index. World Development, vol. 30, z. 7.
14.Thier, A.: Dysertacja doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015.
15.UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water (2012). WHO, Genewa: WHO.
16.Weiner, J. (2003). Życie i ewolucja biosfery. Warszawa: PWN.
17.World Water Development Report (20015) Warszawa: Ośrodek Informacji ONZ.