Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
W KWESTII PROBLEMÓW Z POMIAREM INNOWACYJNOŚCI GOSPODAREK

Autorzy: Joanna Staśkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: innowacyjność gospodarki B+R patenty kapitał ludzki
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (157-168)
Klasyfikacja JEL: O30 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie i ocena wybranych mierników innowacyjności gospodarki. W pierwszej części zaprezentowano wybrane wskaźniki proste, natomiast w drugiej – wskaźniki złożone. Podjęto też próbę oceny przytoczonych miar innowacyjności, z której wynika, że mierniki proste są łatwe w interpretacji, ale ukazują tylko jeden wymiar innowacyjności, np. z zakresu finansowania działalności B+R, patentowania czy kapitału ludzkiego. Z kolei mierniki syntetyczne ukazują kompleksowo innowacyjność gospodarek, ale ich wadą jest duża agregacja danych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Europejski Urząd Patentowy, http://epo.org.
2.Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat.
3.Geodecki, T. (2008). Pomiar innowacyjności gospodarki przy użyciu pośrednich i bezpośrednich wskaźników innowacji. Zarządzanie Publiczne, nr 3(5), 27–50.
4.Hoareau, C., Ritzen, J., Marconi, G. (2012). The State of University Policy for Progress in Europe. UNU-MERIT, http://www.merit.unu.edu/publications/uploads/1354635371.pdf .
5.Innovation Union Scoreboard 2015, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm.
6.Main Science and Technology Indicators 2015 OECD, www.stats.oecd.org.
7.Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE, Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa – Kraków 2012, 153–168.
8.Pangsy-Kania, S. (2007). Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 57.
9.Stern, S., Porter M., Furman, J. (2000). The determinants of National Capacity. Working Paper, No 7876. , Cambridge: National Bureau of Economics Research , 1.
10.The Global Innovation Index 2015 Effective Innovation Policies for Development. INSTEAD, Geneva 2016. https://www.globalinnovationindex.org.