Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Ocena możliwości obniżania jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego na wybranym przykładzie

Autorzy: Roman Magda
AGH w Krakowie
Słowa kluczowe: zarządzanie kosztami koszty produkcji górniczej jednostkowy koszt produkcji
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (69-78)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – ilościowe oszacowanie możliwości zmniejszania jednostkowego kosztu produkcji na przykładzie pewnego zakładu górniczego. Metodologia badania – analityczne modelowanie jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego. Wynik – ocena możliwości obniżania jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego. Oryginalność/wartość – zaprezentowanie wyników badań analitycznych nad możliwościami redukcji jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego z pokazaniem wyników praktycznych obliczeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Magda, R. (2016). O możliwościach obniżania jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego w świetle badań analitycznych. Przegląd Górniczy, 8.
2.Magda, R., Tinc, M. (2015). Ocena możliwości obniżenia kosztu jednostkowego wydobycia węgla poprzez wydłużenie czasu pracy zakładu górniczego z pięciu do sześciu dni w tygodniu. Przegląd Górniczy, 8.
3.Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Tinc, M. (2016). Analiza potencjalnych możliwości obniżenia jednostkowego kosztu własnego wydobycia w kopalni węgla kamiennego. AGH Kraków, praca magisterska, niepublikowana.
5.www.wnp.pl (23.02.2017). Polskie kopalnie straciły średnio prawie 7 zł na każdej tonie węgla. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.