Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Liberalizacja polskiego rynku usług pocztowych – zastosowane rozwiązanie i jego następstwa

Autorzy: Roman Czaplewski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rynek pocztowy liberalizacja
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (41-50)

Abstrakt

Polska zliberalizowała swój rynek pocztowy w 2013 r. Miało to zapewnić Poczcie Polskiej jak najwięcej czasu na przygotowanie się do działania w warunkach konkurencji. W rzeczywistości spowolniło to restrukturyzowanie Poczty Polskiej. Obecnie dostosowywanie Poczty Polskiej do warunków konkurencji jest trudne, bo odbywa się przy spadku popytu na tradycyjne przesyłki listowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Accenture (2010), Is diversification the answer to mail woes? The experience of inter-national posts, Final Report, February, http://about.usps.com/future-postal-service/accenture-presentation.pdf
2.Die Zukunft ist gelb, Österreichische Post AG. Geschäftsbericht 2008.
3.„Dziennik Gazeta Prawna” 2.05.2014.
4.„Dziennik Gazeta Prawna” 4.08.2014.
5.Europäische Kommission (1992), Grünbuch über die Entwicklung des Binnenmarktes für Postdienste, KOM(91)476, 11.06.1992, Brüssel.
6.Frerich J., Mueller G. (2006), Europäische Verkehrspolitik. R. Oldenbourg Verlag, München, Wien.
7.Forba Forschungsbericht (2014), Die Liberalisierung der europäischen Postmärkte und die Folgen für Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, 20 März.
8.IPC Global Postal Industry Report 2009.
9.Poczta Polska. Prezentowane za: „Dziennik Gazeta Prawna” 15.10.2013.
10.The Postal Service Role in the digital age. Part 2: Expanding the postal platform, USPS OIG, Arlington 2011.