Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.1-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016
Joanna Lisek (RED), "Mykwa - Rytuał i Historia", Wrocław 2014, ss. 243

Autorzy: Justyna Żukowska-Łyko
Uniwersytet Wrocławski
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:4 (227-230)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu