Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016

Rok wydania:2016
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Relacje Kardynała Augusta Hlonda z Arcybiskupem Józefem Gawliną w latach 1993-1948

22 (7-28) Sławomir Bylina Więcej
2.

Moraltheologischen implikationen des glaubens nach der apostolichen exhortation evangelii Gaudium des Papsted Franziskus


(Moralno-teologiczne implikacje wiary w świetle dhortacji Evangelii Gaudium Franciszka)
14 (29-42) Grzegorz Chojnacki Więcej
3.

Teologia informacji jako odpowiedź na kryzys w idei stworzenia poswodowany ateistyczną interpretacją wyników badań przeprowadzonych na gruncie nauk przyrodniczych

14 (43-56) Wojciech Jaźniewicz Więcej
4.

Z badań nad posługą katechetyczną dla młodzieży w szkole publicznej na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie w latach 1945-2015

12 (57-68) Zenon Kapłon Więcej
5.

Depositio Episcoporum - katalog biskupów misyjnych, pomorskich, kamieńskich i szczecińsko-kamieńskich

22 (69-90) Andrzej Krzystek Więcej
6.

Mojżesz - Lewita (Wj 2,1-10). W kręgu badań nad tożsamością Mojżesza

30 (91-120) Janusz Lemański Więcej
7.

Kwestia całościowego podejścia do człowieka

14 (121-134) Wojciech Misztal Więcej
8.

Edukacyjny wymiar tweetów Papieża Franciszka

16 (135-150) Robert Nęcek Więcej
9.

"Odnowienie wszystkiego" według Dziejów Apostolskich (Dz. 3,21a)

16 (151-166) Andrzej Posadzy Więcej
10.

Wieź fizyczna między małżonkami w prawie kanonicznym i polskim

20 (167-186) Tomasz Rakoczy Więcej
11.

Ontyczny wymiar życia ludzkiego jako podstawa jedności i nierozerwalności małżeństwa

18 (187-204) Edward Sienkiewicz Więcej
12.

La pastorale della salute nell'Europa che cambia: L'Esperienza Italiana


(Duszpasterstwo w służbie zdrowia w zmieniającej sie Europie: Włoskie doświadczenie)
18 (205-222) Krzysztof Trębski Więcej
13.

Friedrich W. Horn (HG), "Paulus Handbuch", Tübingeg 2013, ss. 653

4 (223-226) Tomasz Zaklukiewicz Więcej
14.

Joanna Lisek (RED), "Mykwa - Rytuał i Historia", Wrocław 2014, ss. 243

4 (227-230) Justyna Żukowska-Łyko Więcej