Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.1-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016
Relacje Kardynała Augusta Hlonda z Arcybiskupem Józefem Gawliną w latach 1993-1948

Autorzy: Sławomir Bylina
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: Kościół katolicki prymas biskup diecezja
Rok wydania:2016
Liczba stron:22 (7-28)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wspólne dzieje kapłanów kard. Augusta Hlonda z abp. Józefem Gawliną w latach 1933–1948 przeplatują się z istotnymi wydarzeniami w dziejach zarówno Kościoła katolickiego w Polsce, jak i na świecie. Wzajemne spotkania i korespondencja ukazują wielkie zaufanie i dyskrecję w poruszaniu zagadnień na najwyższym szczeblu. Wszelkie postacie omawiane w artykule posiadają znaczącą rangę w istnieniu i funkcjonowaniu Kościoła katolickiego, jak również Ordynariatu Polowego w Polsce i na emigracji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gawlina J., Mowa wygłoszona podczas żałobnego nabożeństwa, odprawionego za duszę śp. Augusta kard. Hlonda, prymasa Polski w katedrze św. Patryka w Nowym Jorku, dnia 29 października 1948 r., w: J. Gawlina, Z wojny i wygnania. Listy i orędzia pasterskie, kazania, przemówienia, Rzym 1952, s. 268.
2.Gawlina J., Wspomnienia, Katowice 2004.
3.Myszor J., Konieczny J. ks. (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003.
4.Pismo Administratora Apostolskiego Ks. Augusta Hlonda do Wielebnego Ks. Józefa Gawliny w Katowicach z dnia 15 stycznia 1925 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 20.
5.Pismo Biskupa J. Gawliny do Ekscelencji! A. Hlonda z dnia 15 lutego 1941 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 227.
6.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Ekscelencji A. Hlonda z dnia 14 lutego 1940 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 214.
7.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Kardynała Prymasa Hlonda z dnia 11 września 1934 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 161.
8.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Kardynała Prymasa Hlonda z dnia 5 listopada 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 199.
9.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Kardynała Prymasa Hlonda z dnia 20 grudnia 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 208–209.
10.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Kardynała Prymasa Hlonda z dnia 3 stycznia 1940 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 211–212.
11.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Kardynała Prymasa Hlonda z dnia 27 października 1941 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 242.
12.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 4 maja 1937 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 178.
13.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 8 maja 1938 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 184.
14.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 27 września 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 196–198.
15.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 25 kwietnia 1937 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 177.
16.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 5 listopada 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 199, 248.
17.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 14 listopada 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 202.
18.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 17 lutego 1937 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 173.
19.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 8 lipca 1947 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 260.
20.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 14 listopada 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 202–205.
21.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 14 stycznia 1948 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 268.
22.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 27 września 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 196.
23.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 14 listopada 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 203.
24.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 14 listopada 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 201.
25.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 8 lipca 1947 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 259–260.
26.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 14 listopada 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 203–206.
27.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 26 marca 1937 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 175.
28.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 5 listopada 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 199.
29.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 14 listopada 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 204.
30.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 21 stycznia 1941 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 224.
31.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 12 stycznia 1948 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 267–268.
32.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 27 września 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 198.
33.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 14 listopada 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 203–204.
34.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 27 września 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 197.
35.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 8 lipca 1947 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 258–259.
36.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Eminencji A. Hlonda z dnia 25 października 1942 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 250.
37.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Eminencji Hlonda z dnia 31 styczeń 1936 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 165–166.
38.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Eminencji! A. Hlonda z dnia 8 listopada 1941 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 244–245.
39.Pismo Biskupa polowego Gawliny do Waszej Eminencji! A. Hlonda z dnia 27 maja 1945 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 253.
40.Pismo Biskupa polowego J. Gawliny do Najdostojniejszego Księdza Prymasa A. Hlonda z dnia 17 grudnia 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 207–208.
41.Pismo Biskupa polowego J. Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 25 październik 1938 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 186–191.
42.Pismo Biskupa polowego J. Gawliny do Waszej Eminencji A. Hlonda z dnia 18 października 1937 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 179–180.
43.Pismo Biskupa polowego J. Gawliny do Waszej Eminencji! A. Hlonda z dnia 28 kwietnia 1941 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 232.
44.Pismo Biskupa polowego J. Gawliny do Waszej Eminencji! A. Hlonda z dnia 19 sierpnia 1941 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 238.
45.Pismo Biskupa polowego J. Gawliny do Waszej Eminencji! A. Hlonda z dnia 28 grudnia, 10 marca 1940 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 218.
46.Pismo Biskupa polowego J. Gawliny do Waszej Eminencji! A. Hlonda [brak daty], w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 239.
47.Pismo Biskupa polowego J. Gawliny do Waszej Eminencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa A. Hlonda z dnia 28 grudnia, 3 stycznia 1940 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 212.
48.Pismo Biskupa polowego J. Gawliny do Waszej Eminencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa A. Hlonda z dnia 20 grudnia 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 209.
49.Pismo Biskupa polowego J. Gawliny do Waszej Eminencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa A. Hlonda z dnia 3 stycznia 1940 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 212.
50.Pismo Biskupa polowego J. Gawliny do Waszej Eminencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa A. Hlonda z dnia 28 grudnia 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 210.
51.Pismo Biskupa polowego J. Gawliny do Waszej Eminencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa A. Hlonda z dnia 28 grudnia 3 stycznia 1940 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 212.
52.Pismo Biskupa polowego J. Gawliny do Waszej Eminencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa A. Hlonda z dnia 25 lutego 1940 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 214–215.
53.Pismo Biskupa polowego J. Gawliny do Waszej Eminencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa A. Hlonda z dnia 28 grudnia, 3 stycznia 1940 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 221.
54.Pismo Biskupa polowego Józefa Gawliny do Waszej Eminencji A. Hlonda z dnia 28 sierpnia 1939 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 194–195.
55.Pismo Ks. Biskupa J. Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 25 listopada 1934 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 162–163.
56.Pismo Ks. Biskupa J. Gawliny do Waszej Eminencji Hlonda z dnia 11 września 1934 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 161.
57.Pismo ks. J. Gawliny do Waszej Ekscelencji! Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa! A. Hlonda z dnia 4 lipca 1931 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924 –1948, Katowice 2003, s. 139.
58.Pismo Prymasa Polski Hlonda do Ekscelencji J. Gawliny z dnia 7 lipca 1948 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 273.
59.Pismo Prymasa Polski Hlonda do Ekscelencji J. Gawliny z dnia 16 czerwca 1948 r., w: J. Myszor, ks. J. Konieczny (wyd. i oprac.), Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924–1948, Katowice 2003, s. 269.
60.Wysocki W.J. (red.), Kapelani wrześniowi Służba duszpasterska w Wojsku Polskim w 1939 r. Dokumenty, relacje, opracowania, Warszawa 2001, s. 315–356.
61.Bednarski D. ks., August Hlond i Józef Gawlina: współpracownicy i wizjonerzy, w: ks. J. Myszor (red.), Biskup August Hlond i jego diecezja, Katowice 2013, s. 57–67.
62.Bylina S., Relacje kard. Augusta Hlonda z abp. Józefem Gawliną w latach 1923–1933, w: Z. Kępa (red.), Arcybiskup Józef Gawlina w oczach historyków i duszpasterzy, Warszawa–Mińsk Mazowiecki 2016, s. 23–37.
63.Bylina S., Relacje państwo – Kościół katolicki w świetle dyplomatycznych stosunków z Watykanem w latach 1918–1939, „Rozprawy Społeczne” [Biała Podlaska] 2011, t. V, nr 2, s. 3–12.
64.Bylina S., Solidarność Piusa XII wobec sprawy polskiej w latach okupacji hitlerowskiej, w: E. Jarmoch, A.W. Świderski, I.A. Trzpil (red.), Bezpieczeństwo człowieka a solidarność, Siedlce 2013, s. 75–86.
65.Gawlina J., Ks. Prymas Hlond jako Biskup Śląski, „Duszpasterz Polski Zagranicą” 3–4 (1952), s. 20–29.
66.Jakubowski W., Solarczyk M. ks., Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich od X do XX wieku, Warszawa–Olsztyn 2011.
67.Myszor J. ks., Czy na Górnym Śląsku potrzebna była nowa diecezja, w: Myszor J. ks. (red.), Biskup August Hlond i jego diecezja, Katowice 2013, s. 20–34.
68.Taras P., Gawlina Józef Feliks, [hasło w:] Encyklopedia katolicka, t. V, Lublin 1989, k. 897–888.
69.Wesoły S. abp, Stosunki między generałem Sikorskim i biskupem J. Gawliną, „Zeszyty Historyczne” 1991, t. XCV, s. 2
70.Wilk S. SDB, Biskupi polowi Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, w: J. Ziółek (red.), Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, Lublin 2004, s. 379.