Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.1-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016
Friedrich W. Horn (HG), "Paulus Handbuch", Tübingeg 2013, ss. 653

Autorzy: Tomasz Zaklukiewicz
Rok wydania:2016
Liczba stron:4 (223-226)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu