Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.1-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016
Z badań nad posługą katechetyczną dla młodzieży w szkole publicznej na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie w latach 1945-2015

Autorzy: Zenon Kapłon
Słowa kluczowe: katecheza lekcja religii katecheci szkoła publiczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (57-68)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym problemem wielu współczesnych ludzi jak i społeczności jest styl życia oparty na założeniu nieistnienia Pana Boga. Żyją oni tak, „jakby Bóg nie istniał” („etsi Deus non daretur”). Koncepcja życia opartego na takim założeniu owocuje niekiedy brakiem ostatecznego sensu życia. Jest zjawiskiem obserwowalnym, że uczniowie wywodzący się ze środowisk żyjących według własnego programu „etsi Deus non daretur” pojawiają się sporadycznie lub częściej wraz ze swoją klasą także na lekcjach religii. W ciągu minionych siedemdziesięciu lat katechizacji młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie są zauważalne zmiany w mentalności ludzi współtworzących katechezę. Takie zmiany sporadycznie stają się przyczyną powstawania problemów w zakresie kształcenia czy religijnego wychowania, ale nie są to problemy na bieżąco nierozwiązywalne. Mimo braku gruntownych naukowych badań w tym zakresie z napotkanymi problemami muszą się zmierzyć nie tylko katecheci, ale także młodzież i jej rodzice.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archidiecezja szczecińsko-kamieńska. Struktura personalno-administracyjna, Szczecin 2015.
2.Bartnik C., Nie poniewierać katechetami w szkołach, „Nasz Dziennik” 207 (2012), s. 17–18.
3.Charytański J., Program katechezy na poziomie licealnym w zmienionej sytuacji ekonomiczno-społecznej, w: J. Krucina (red.), Katecheza w szkole, Wrocław 1992, s. 65–92.
4.Charytański J., Zmagania o kształt katechezy w Polsce. Długa wspólna droga, Kraków 2001.
5.Czekalski R. (red.), Katecheza wobec wyzwań współczesności, Płock 2001.
6.Elenco Generale della Societa di San Francesco di Sales, Torino 1946–2014.
7.Jachimowicz R., Neudamm – Dębno przeszłość i teraźniejszość, Dębno 1999.
8.Jachimowicz R., Dębno. Tryptyk miasta, Szczecin 2013.
9.Jałocha M., Wychowanie do idei według Jana Pawła II, „Remedium” 4 (2005), s. 1–3.
10.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Catechesi tradende”, Rzym (16 października 1979), w: Jan Paweł II, Adhortacje apostolskie, Kraków 1996.
11.Jan Paweł II, Szkoła i religia. Przemówienie do księży rzymskich, 3, „L’Osservatore Romano” [wyd. polskie] 4 (1981).
12.Kapłon Z., Okoliczności przybycia i początki posługi duszpasterskiej salezjanów w Dębnie, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Da michi animas caetera tollae. Księga pamiątkowa dedykowana ks. Profesorowi Stanisławowi Wilkowi SDB w 70. rocznicę urodzin, Piła 2014, s. 305–313.
13.Konstytucja dogmatyczna o Kościele, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 104–163.
14.Krucina J. (red.), Katecheza w szkole, Wrocław 1992.
15.Krucina J., Wprowadzenie (O chrześcijański sposób bycia człowiekiem), w: J. Krucina (red.), Katecheza w szkole, Wrocław 1992, s. 5–10.
16.Pietrzykowski J., Obecność Salezjanów Inspektorii św. Stanisława Kostki na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1952, Kutno 1990.
17.Romaniuk K., Jezus-Katecheta, Marki 1999.
18.Skorowski H., Kościół a polskie spory okresu transformacji, Warszawa 2009.
19.Solak A., Sytuacja wychowawcza szkoły w kontekście katechezy, w: R. Czekalski (red.), Katecheza wobec wyzwań współczesności, Płock 2001, s. 119–129.
20.Sołtys Z. i in. (red.), 45 lat Szkolnictwa Zawodowego w Dębnie 1961–2006, Dębno 2006.
21.Sołtys Z. i in. (red.), 60-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Dębnie 1945–2005, Dębno 2005.
22.Söll P.G., Die Salesianer Don Boscos (SDB) im Deutschen Sprachraum 1888–1988, München 1989.
23.Strzała D.M., Wychowanie do wartości w dobie pluralizmu, „Wychowawca” 9 (2000), s. 4–7.
24.Szpet J., Przyszłość religii w polskiej szkole, Poznań 2002.
25.Szpet J., Wprowadzenie, w: D. Jackowiak, J. Szpet (red.), Katecheza wobec zadań nowej s. 4–7. 1999 r., Poznań 1999, s. 7–8.
26.Wspomnienia Salezjanów z pracy duszpasterskiej na Ziemiach Odzyskanych, 1970
27.Wysokiński J., Szkolnictwo i oświata dorosłych, w: T. Białecki (red.), Z dziejów Ziemi Chojeńskiej, Szczecin 1969, s. 359–373.