Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.1-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016
Edukacyjny wymiar tweetów Papieża Franciszka

Autorzy: Robert Nęcek
Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: edukacja Twitter komunikacja społeczna tweety papieskie
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (135-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ostatnich dekadach media niezwykle się zmieniły. Papież Franciszek przypomina, że ważną kwestią staje się umiejętność dialogowania ze środowiskami stworzonymi przez nowe technologie i portale społecznościowe. Nie można się na rzeczywistość obrażać, lecz należy wchodzić w nią i wewnętrznie przemieniać. Zrozumienie tego pozwoli dostrzec, że nawet pisanie tweetów może przyjąć wymiar edukacyjny i formujący nowe pokolenia. Z tej racji funkcjonowanie w świecie nowych technologii komunikacyjnych staje się obowiązkiem każdego głosiciela Ewangelii. Skoro więc papież bywa nazywany mistrzem komunikacji, to czerpanie z jego przykładu staje się wyzwaniem, któremu trzeba podołać.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman Z., 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Kraków 2011.
2.Benedykt XVI, Nowe i kreatywne języki, pozwalające prowadzić dialog ze wszystkimi, 13.11.2011, „L’Osservatore Romano” [wyd. polskie] 1 (2011), s. 27.
3.Benedykt XVI, Sieci społecznościowe: Brama prawdy i wiary, nowe miejsce ewangelizacji. Orędzie na 47 Światowy Dzień Młodzieży, 12.05.2013, Watykan 2013.
4.Boni M., Edukacja w cyfrowej transformacji, „Nowe Media” 1 (2014), s. 133–142.
5.Dokument końcowy V Konferencji Ogólnej Episkopatów Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej – Aparecida, 2007, nr 489.
6.Edukacja, [hasło w:] E. Sobol (red.), Słownik wyrazów obcych, wyd. 1, Warszawa 1995, s. 268.
7.Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, Watykan 2013.
8.Franciszek, Droga do pokoju na Bliskim Wschodzie. Msza święta z koptyjskim patriarchą Aleksandrii, 9.12.2013, „L’Osservatore Romano” [wyd. polskie], 1 (2014), s. 16.
9.Franciszek, Duszpasterstwo to realizowanie macierzyństwa Kościoła. Spotkanie z episkopatem Brazylii, 27.07.2013, „L’Osservatore Romano” [wyd. polskie] 10 (2013), s. 22.
10.Franciszek, Dziesięć milionów „obserwujących” przesłanie Ewangelii na Twitterze, 27.10.2013, „L’Osservatore Romano” [wyd. polskie] 12 (2013), s. 42.
11.Franciszek, Idźmy na rozstaje dróg. Msza święta dla biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i seminarzystów, 27.07.2013, „L’Osservatore Romano” [wyd. polskie] 10 (2013), s. 18.
12.Franciszek, Internet, ale nie tylko. Audiencja dla uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Świeckich, 7.12.2013, „L’Osservatore Romano” [wyd. polskie] 1 (2014), s. 37.
13.Franciszek, Miejsce w niebie, 1.06.2014, „L’Osservatore Romano” [wyd. polskie] 6 (2014), s. 54.
14.Franciszek, Prawdziwa władza jest służbą, Kraków 2013.
15.Franciszek, Przekaz w służbie kultury spotkania. Orędzie na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2014, „L’Osservatore Romano” [wyd. polskie] 2 (2014), s. 7.
16.Franciszek, Słowa to za mało. Konferencja prasowa podczas lotu do Rzymu, „L’Osservatore Romano” [wyd. polskie] 6 (2015), s. 19.
17.Franciszek, Świat czeka na orędzie prawdy. Przesłanie z okazji 30-lecia Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego, 18.10.2013, „L’Osservatore Romano” [wyd. polskie] 12 (2013), s. 24.
18.Franciszek, To, co jest najlepsze dla wszystkich. Spotkanie z przedstawicielami boliwijskich władz cywilnych, La Paz, 8.07.2015, „L’Osservatore Romano” [wyd. polskie] 9 (2015), s. 9.
19.Franciszek, Trzeba towarzyszyć człowiekowi w epoce cyfrowej. Audiencja dla uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przeka 21.09.2013, „L’Osservatore Romano” [wyd. polskie] 11 (2013), s. 38.
20.Kapuściński R., Autoportret reportera, Kraków 2003.
21.Kołakowski L., Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, Kraków 2014.
22.Krakowska M., Nowe formy komunikacji społecznej europejskiej przestrzeni edukacyjnej, Kraków 2009.
23.Levinson P., Nowe nowe media, Kraków 2010.
24.Lowney C., Lider Papież Franciszek, Kraków 2014.
25.Nęcek R., I network sociali come nuovo luogo di evangelizzazione nell’educazione dei Padri
26.Rogazionisti, w: R. Nęcek, E. Kucharska (eds.), Opzione preferenziale per i poveri s. Annibale Maria di Francia, Roma 2014, s. 43–62.
27.Nęcek R., Jak ewangelizować przez media? Na kanwie społecznego nauczania Kościoła, „Życie Konsekrowane” 1 (2009), s. 86–99.
28.Nęcek R., Okiem rzecznika, Kraków 2007.
29.Nęcek R., Z prasy wzięte, Kraków 2010.
30.Nęcek Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000.
31.Orłowski T., Twitterowe formy i normy, „Nowe Media” 1 (2014), s. 77–81.
32.Ravasi G.F., Dziedziniec dziennikarzy – Pan Jezus też pisał tweety, www.ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x70938/dziedziniec-dziennikarzy-pan-jezus (26.09.2013).
33.Ravasi G. F., Nowy język przekazu wiary. Z przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Kultury rozmawia Beata Zajączkowska, „ Pastores” 3 (2012), s. 75.
34.Waldenfels H., Na imię mu Franciszek. Papież ubogich, Poznań 2014.