Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Potencjał turystyczno-rekreacyjny krajobrazu Polesia Zachodniego

Autorzy: Grzegorz Godlewski
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej

Szczepan Kalinowski
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (149-160)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu