Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.34-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2015 (34)
Ormianie w XX wieku. Zarys najważniejszych problemów

Autorzy: Grzegorz Pełczyński
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
Słowa kluczowe: Ormianie genocyd diaspora Republika Armenii
Rok wydania:2015
Liczba stron:21 (5-25)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono historię Ormian w XX w. Skoncentrowano się na następujących zagadnieniach: Ludobójstwo Ormian w Turcji w latach 1915–1920; problemy Ormian w ZSRR, skupiska Ormian w Libanie, Francji, Stanach Zjednoczonych, Polsce oraz Turcji; niepodległość Armenii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baranowski Bohdan, Baranowski Krzysztof, Historia Azerbejdżanu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1987.
2.Bloxham Donald, The Great Game Genocide. Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the Ottoman Armenians, Oxford–New York 2005.
3.Głodek Juliusz, Arcach, XII Publikacja Koła Zainteresowań Kulturą Ormian, Warszawa 1989.
4.Howakimian Armenuhi, Instytucjonalno-prawne uregulowania w zakresie zbrodni ludobójstwa, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego” 2006, nr 44/45.
5.Kiełbasiński Henryk, Przemiany kulturalne w Armenii w XX wieku, w: Przemiany cywilizacyjne i kulturowe. Kwestie etniczne i polonijne. Prace dedykowane profesorowi Andrzejowi Chodubskiemu w pięćdziesięciolecie urodzin, red. Arkadiusz Żukowski, Olsztyn–Gdańsk 2002.
6.Kirakosjan John, Mładoturki pered sudom istorii, Erywań 1989.
7.Kucharczyk Grzegorz, Pierwszy holocaust XX wieku, Warszawa 2004.
8.Lang David, Armenia – kolebką cywilizacji, tłum. Tadeusz Szafar, Warszawa 1975.
9.Marciniak Tomasz, Ormianie w Rosji, na Ukrainie i na Krymie, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego” 2014, nr 76/77.
10.Nieczuja-Ostrowski Paweł, Ormiańskie instytucje we Francji (w zarysie), „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego” 2014, nr 76/77.
11.Payaslian Simon, The History of Armenia from the Origins to the Present, New York 2007.
12.Pełczyński Grzegorz, Ormianie polscy w XX wieku. Problem odrębności etnicznej, XXVII Publikacja Koła Zainteresowań Kulturą Ormian, Warszawa 1997.
13.Piaskowski Paweł, Kwestia ormiańska w stosunkach międzynarodowych w kontekście schyłku i upadku Imperium Osmańskiego, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego” 2005, nr 42/43.
14.Ritter Laurence, Ormiańskie losy. Historia i przyszłość diaspory, tłum. Radosław Stryjewski, Warszawa 2009.
15.Sayegh Ara, Ludobójstwo popełnione na Ormianach i proces uznawania tego faktu na płaszczyźnie międzynarodowej, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego” 2002, nr 28/29.
16.Starovoitova Galina, Etniczeskaja gruppa v sovremennom sovetskom gorode, Leningrad 1987.
17.Ter Minassian Anahit, Les Armeniens de France, „Les Temps Modernes” 1988, nr 504–506.
18.Ter Minassian Anahit, Grigorian L., Ormianie w ZSRR 1979–1989, XVI Publikacja Koła Zainteresowań Kulturą Ormian, Warszawa 1990.
19.Ter-Minasian Anahid, Histoires croisees, Marseille 1997.
20.Ternon Yves, Ormianie. Historia zapomnianego ludobójstwa, tłum. Wawrzyniec Brzozowski, Kraków 2005.
21.Zakrzewska-Dubasowa Mirosława, Historia Armenii, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.