Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2014
Ekologia osoby. Relacyjno-społeczne aspekty funkcjonowania dorosłych dzieci lesbijek i gejów

Autorzy: Ewa Jackowska
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum Szczecin
Słowa kluczowe: ekologia osoby struktura rodziny związki jednopłciowe wychowanie
Rok wydania:2014
Liczba stron:16 (75-90)

Abstrakt

W artykule skupiono się na prezentacji pracy badawczej M. Regnerusa opublikowanej w 2012 roku, ukierunkowanej na rozpoznanie relacyjno-społecznego wymiaru funkcjonowania osób dorosłych, które w wieku rozwojowym były pod opieką osób żyjących w związkach jednopłciowych. Próbą badawczą byli młodzi dorośli w wieku 18–39 lat. Próba obejmowała respondentów stanowiących reprezentatywną próbę młodych dorosłych Amerykanów. W artykule ukazano podstawowe statystyczne różnice między grupami eksperymentalnymi (dzieci matek lesbijek i ojców gejów) a grupą kontrolną (dzieci wychowywane w pełnych rodzinach przez heteroseksualnych rodziców żyjących w stabilnym związku). Porównania dotyczyły między innymi pozycji społeczno-ekonomicznej, aktualnej sytuacji rodzinnej, więzi z rodziną macierzystą, identyfikacji seksualnej. Statystycznie istotne różnice między grupami eksperymentalnymi a grupą kontrolną wystąpiły w 25 na 40 (63%) zmiennych (grupa respondentów wychowywanych przez matki lesbijki) i 11 (28%) zmiennych (grupa respondentów wychowywanych przez gejów). Wszystkie te różnice wskazywały na lepsze wskaźniki rozwojowe młodych dorosłych wychowywanych w rodzinach heteroseksualnych. Omówione wyniki badań nie są spójne z badaniami, na które powołuje się w oświadczeniu z 2004 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), domagające się prawa do adopcji dzieci dla związków jednopłciowych. Przyczyny tej niezgodności są szczegółowo dyskutowane w następnej części opracowania. Autorka zauważa między innymi, że prace badawcze uwzględnione w raporcie APA odnoszą się do pewnych wycinków życia psychicznego badanych dzieci, wychowywanych przez matki lesbijki i ojców gejów. Problemy identyfikacji płciowej i orientacji seksualnej nie były wnikliwie analizowane. Nie badano w ogóle wyższych mechanizmów kontroli i integracji zachowania (koherencji osobowości, systemu wartości, postawy wobec życia rodzinnego i tak dalej), których jakość ma szczególne znaczenie dla zdrowia psychicznego jednostki. We wnioskach zwrócono między innymi uwagę na fakt, że związki partnerskie osób jednej płci istniały zawsze i nie są fenomenem naszych czasów. Niektóre z nich bez względu na literę prawa będą sprawować opiekę nad dziećmi, stanowiąc wyzwanie dla służby zdrowia, organizacji pozarządowych, placówek psychoterapeutycznych, a także wymiaru sprawiedliwości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.American Psychological Association. Sexual Orientation, Parents & Children. Adopted by the APA Council Representatives, July 28 & 30, 2004 Research Summary, http://www.apa.org/about/policy/parenting.aspx (24.10.2014).
2.Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004.
3.Brannon L., Psychologia rodzaju, Gdańsk 2002.
4.Fromm E., O sztuce miłości, Poznań 2002.
5.Golombok S., Badger S., Children Raised in Mother-headed Families from Infancy: A Follow-up of Children of Lesbian and Single Heterosexual Mothers, at Early Adulthood, „Human Reproduction” 25 (2010) 1.
6.Heiden Rootes K.M., Wanted Fathers: Understanding Gay Father Families through Contextual Patterson C.J., Children of Lesbian and Gay Parents, „Advanced in Clinical Psychology” 19 (1997).
7.Patterson C.J., Family Relationships of Lesbians and Gay Men, „Journal of Marriage and the Family” 62 (2000).
8.Regnerus M., How Different Are the Adult Children of Parents Who Have Same-sex Relationships? Finding From the New Family Structures Study, „Social Science Research” 41 (2012).
9.Tasker F., Golombok S., Growing up in a Lesbian Mother Family: Effects on Child Development, New York 1997.
10.Wainright J.L., Patterson C.J., Peer Relations Among Adolescents with Female Same-Sex-Parents, „Developmental Psychology” 44 (2008) 1.
11.Wyrostkiewicz M., Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teologiczno--moralnej, Lublin 2007