Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
PERCEPCJA JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH W UJĘCIU RELACYJNYM

Autorzy: Grzegorz Zieliński
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: usługi jakość opieka zdrowotna zarządzanie relacjami
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (273-284)

Abstrakt

W artykule zostały zaprezentowane podstawowe aspekty dotyczące jakości usług zdrowotnych. Autor odniósł się do głównych grup interesariuszy tego typu usług, a następnie zaprezentował model powiązań pomiędzy tymi grupami a pacjentem. Zaprezentowane zostały także badania związane z głównymi determinantami jakości usług zdrowotnych w percepcji pacjentów, odnosząc się jednocześnie do ich oczekiwań względem poszczególnych grup interesariuszy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bukowska-Piestrzyńska A., Marketing usług zdrowotnych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007.
2.Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
3.Hollins B., Shinkins S., Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, Wyd. PWE, Warszawa 2009.
4.Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2005.
5.Payne A., Marketing usług, Wyd. PWE, Warszawa 1997.
6.Rogoziński K., Wpisanie relacji w marketingowy kontekst, w: K. Rogoziński (red.), Zarządzanie relacjami w usługach, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
7.Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, Wyd. PWE, Warszawa 2010.
8.Urbaniak M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Difin, Warszawa 2004.
9.Waters D., Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wyd. PWN, Warszawa 2001.
10.Zieliński G., Determinanty orientacji na klienta w nowoczesnym zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, w: M. Boguszewicz-Kreft (red.), Trendy i wyzwania współczesnego marketingu, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 21, Gdańsk 2013.
11.Zieliński G., Kasińska-Sarnowska A., Determinanty jakości usług zdrowotnych związane z działaniami podejmowanymi przez personel szpitala, w: G. Zieliński, M. Szymańska- Brałkowska (red.), Wielowymiarowe ujęcie działań projakościowych w usługach i wytwarza
12.Zieliński G., Determinanty jakości usług w zakładach opieki zdrowotnej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/1 2009.
13.Zieliński G., Obszary doskonalenia jakości obsługi pacjentów na przykładzie gabinetów lekarzy rodzinnych, w: L. Zawadzka, J. Łopatowska (red.), Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych. Jakość, ryzyko, aplikacje, Wyd. Politech
14.Zieliński G., Quality Improvement in Health Care Services, w: L. Zawadzka (red.), The modern modeling conceptions of business systems – practice and theory, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009.
15.Zieliński G., Wzrost konkurencyjności zakładów opieki zdrowotnej poprzez orientację na klienta, w: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/1 2010.