Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2010 (23)
Kurdyjska diaspora – wywiad z Alji Maowem

Autorzy: Grzegorz Fedorowski

Alji Maow
Słowa kluczowe: diaspora kurdyjska, Alji Maow, mniejszości etniczne
Rok wydania:2010
Liczba stron:10 (217-226)

Abstrakt

„Pomerania Ethnica” to cykl programów telewizyjnych przygotowywanych i prezentowanych przez szczeciński oddział TVP. Podstawowym założeniem jest zaprezentowanie różnorodności kulturowej, a zwłaszcza etnicznej, Pomorza Zachodniego i promowanie postaw tolerancji oraz wzajemnej akceptacji. Gośćmi programu są nie tylko przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych ale także imigranci. Prezentowany wywiad został przeprowadzony w programie z Alji Makowem. Jest on doktorem informatyki, wykładowcą w Uniwersytecie Szczecińskim. Pochodzi z Syrii. W Polsce mieszka od momentu rozpoczęcia studiów. Wywodzi się z prześladowanej rodziny, która uprawia politykę opozycyjną. Alji Maow szczyci się kurdyjskim pochodzeniem.