Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2010 (23)

Rok wydania:2010
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

System bezpieczeństwa europejskiego w okresie zimnej wojny

24 (5-28) Artur Staszczyk Więcej
2.

Transformacja ustrojowa Polski. Państwo dobre czy państwo złe?

14 (29-42) Zdzisław Matusewicz Więcej
3.

Relationship between Religion, Politics and Society in Eastern Europe after 1989 as exemplified by the Czech Republic and Poland


(Relacje między religią, polityką i społeczeństwem w Europie wschodniej po 1989 roku na przykładzie Czech i Polski)
15 (43-57) Tomáš Bubík Więcej
4.

Die Gleichberechtigung der Sorben in Sachsen. Ein Grundwert in der politischen Praxis


(Równość praw Serbołużyczan w Saksonii. Podstawowa wartość w praktyce politycznej)
12 (59-70) Dietrich Scholze Więcej
5.

Etniczność a regionalizm. Szkic o założeniach programowych Ruchu Autonomii Śląska i Łużyckiej Partii Ludowej

16 (71-86) Małgorzata Mieczkowska Więcej
6.

Prawda czy tylko prawdopodobność – o roli debaty publicznej w kształtowaniu opinii i poglądów

17 (87-103) Joanna Jonczek Więcej
7.

Czy władza ekspercka jest władzą?

20 (105-124) Jerzy Pawliszcze Więcej
8.

Przejawy negatywnych działań wyborczych wobec kandydatów na urząd Prezydenta RP – przypadek ofensywy na życie osobiste polityka

13 (125-137) Marlena Borowicz Więcej
9.

Wielokulturowe dziedzictwo Pomorza w polityce wystawienniczej Muzeum Narodowego w Szczecinie

11 (139-149) Iwona Karwowska Więcej
10.

Przemiany wizji miasta Szczecin

22 (151-172) Marek Czerwiński Więcej
11.

Szczecin po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w latach 2004–2008

16 (173-188) Piotr Chrobak, Olga Śliwowska Więcej
12.

Szczecin po Jurczyku – uwagi o lokalnej scenie politycznej

20 (189-208) Maciej Drzonek Więcej
13.

Praca kobiet i mężczyzn w ujęciu religii muzułmańskiej

8 (209-216) Fuad Jomma Więcej
14.

Kurdyjska diaspora – wywiad z Alji Maowem

10 (217-226) Grzegorz Fedorowski, Alji Maow Więcej