Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2010 (23)
Czy władza ekspercka jest władzą?

Autorzy: Jerzy Pawliszcze
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Słowa kluczowe: władza, ekspert polityczny, wartości polityczne, filozofia polityki
Rok wydania:2010
Liczba stron:20 (105-124)

Abstrakt

Celem artykułu jest dyskusja na temat  pojęcia władzy ekspertów we współczesnym  życiu politycznym. Punktem wyjścia do wywodów są analizy roli króla-filozofa w dziełach Platona. Współcześnie jednak intelektualna i polityczna rola ekspertów nie jest znacząca i nie można jej przeceniać. Autor konstatuje, że władza ekspercka  nie jest władzą, lecz jest tylko zasobem władzy, który może być użyty lub nie i pozostaje do władzy jak możność do aktu władczego.

Bibliografia

1.Bachrach P., Baratz M.S., The Two Faces of Power, "American Political Science Review" 1962, t.56.
2.Bachrach P., Baratz M.S,. Decisions and Nondecisions: An Analytical Framework, "American Political Science Review" 1963, t. 57.
3.Bachrach P., Baratz M.S., Power and Poverty: Theory and Practice, New York: Oxford University Press, 1970.
4.Machiavelli N., Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1996.
5.Chantraine P., Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Éditions Klincksieck, Paris 1983.
6.Clegg S.R., Frameworks of power, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi 2002.
7.Dahl R.A., The concept of power, "Behavioral Science" nr 2.
8.Dahl R.A., Modern Political Analysis, Englewood Cliffs, N.J.:Prentice Hall 1963.
9.Foucault M., Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Harmondsworth: Penguin 1977.
10.Foucault M., The History of Sexuality, vol. 1: An Introduction, przekład. R. Hurley, New York: Pantheon, 1978.
11.Foucault M., Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, red. Colin Gordon, New York: Pantheon, 1980.
12.Giddens A., Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis, London: Macmillan 1979.
13.Giddens A., The Constitution of Society, Cambridge: Polity Press 1984.
14.Goffman E., Encounters, Indianapolis: Bobbs – Merrill 1961.
15.Hobbes Th., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przeł. C.Znamierowski, PWN, Warszawa, 1954.
16.Hobbes Th., Leviathan, Indianapolis: Bobbs- Merrill, 1958.
17.Krąpiec M.A., Człowiek i prawo naturalne, TN KUL Lublin 1975.
18.Lukes S., Power: A Radical View. The Original Text with Two Major New Chapters, Palgrave Macmillan 2005.
19.Nisbet R.A., The Sociological Tradition, New York: Basic Books 1966.
20.Parsons T., The Structure of Social Action, New York: McGraw-Hill, 1937.
21.Peters F.E., Greek philosophical terms. A historical lexicon, New York, New York University Press; London, University of London Press Limited 1967.
22.Riklin A., Die Fűhrungslehre von Niccolò Machiavelli, Wien 1996.
23.Russell B., Power: A New Social Analysis, London: George Allen and Unwin 1938.
24.Shils E.A., Charisma, Order and Status, "American Sociological Review" 1965, t. 30.
25.Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Przeł. i wstępem opatrzyła D. Lachowska, Warszawa, PWN 2002.
26.Wartenberg T. E., The Forms of Power. From Domination to Transformation, Philadelphia: Temple University Press, 1990.
27.Wrong, D.H., Power: Its Forms, Bases, and Uses. With a New Introduction, Chicago, University Press, Transaction Publishers 1979.