Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2010 (23)
Praca kobiet i mężczyzn w ujęciu religii muzułmańskiej

Autorzy: Fuad Jomma
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Islam, kobiety, mężczyźni, praca
Rok wydania:2010
Liczba stron:8 (209-216)

Abstrakt

W ciągu ostatnich trzydziestu lat nastąpiła duża zmiana poglądów kulturowych w wielu krajach muzułmańskich. Zwiększyła się tolerancja i przyzwolenie społeczne w kwestii praw kobiet. Od drugiej połowy XX wieku kobieta wychodzi ze sfery prywatnej i wchodzi w publiczną – uczy się, zdobywa zawód, pracuje poza domem. Na pewno przyczyniło się do tego wiele czynników. Organizacje kobiece walczą o rozszerzenie praw kobiet, zachęcają je do zmian, postępu i pewnego rodzaju buntu przeciwko zasadom muzułmańskim. Duży wpływ ma też z pewnością rozwój nauki i dostęp do niej oraz organizacje lewicujące. Współcześnie także niemałą rolę odgrywa rozwój naukowo-techniczny (telewizja, Internet, prasa). Nie można jednak zapomnieć, iż to konserwatywne podejście do pracy kobiet często musi być złamane. Spowodowane jest to sytuacją ekonomiczną wielu rodzin i życiem na granicy ubóstwa, poniżej minimum socjalnego. Kobiety więc nierzadko zmuszone są do wyjścia z domu w poszukiwaniu pracy, by zapewnić swoim dzieciom byt. Zmiana w podejściu spowodowana jest także większym popytem na kobiety wykształcone – coraz więcej rodzin traktuje wykształcenie córek jako inwestycję w ich przyszłość. Mają one mianowicie większe powodzenie wśród mężczyzn i są lepszymi partnerkami. Dzięki temu argumentowi wzrasta liczba kobiet wykształconych, mających dobre zawody. Przeszkodę stanowi jednak rynek pracy, w którym nie ma miejsca dla kobiet. Odsetek bezrobocia wśród nich jest znacznie większy niż wśród mężczyzn, co wynika z ograniczonej liczby miejsc pracy. Nie ma jej dla mężczyzn, a tym bardziej dla kobiet.

Bibliografia

1.A.M.Y.M.R. Alqazwini, Sunen Ibn Maja, 883 r. (Tradycje Ibn Maja) – w jęz. arabskim.
2.Al-Abdulkarim F.A., Amal al-maraa: Praca kobiet, pogląd szariatu, http://saaid.net/PowerPoint/234.pps. (dostęp 18 .03.2008).
3.Al-hirsani M.H.: ala'ml fi alislam wdourh fi altnmiah aliktsadiah (Praca w islamie i jej rola
4.Almaruf A.A.: Fatach Albari Szereh sehih Albuchari, 1438 r. (Wyjaśnienie prawd Albuchariego) – w jęz. arabskim.
5.Alnisaburi M.H.Q.L.: Sehih Muslim, 864 r. (Prawdy Muslima) – w jęz. arabskim.
6.Alsalabi A.M.: Tarich Alhulafa alrashdin II, Trypolis 2004 (Życiorys Umar Ibn al-Chattab) – w jęz. arabskim.
7.Al-sheha A.: Muhammed, the Messanger of Allah, Al-Rijad 2006.
8.Altabarani S.A.: Arrad ala almurted, 873 r. (Odpowiedź na heretyka) – w jęz. arabskim.
9.Al-yusef M.: Amal al-maraa al-muslima (Praca kobiet muzułmańskich), http://www.saaid.
10.Azazi S.: Al-amal fi al-islam (Praca w Islamie), Egipt 2006.
11.Jomma F.: Kurdowie i Kurdystan, Gdańsk 2001.
12.Mrishid S.: Achlaqiyat alamal (Etyka pracy), ,,Alrijad”, 16.11.2005, nr 13598.
13.net/female/049.htm. (dostęp 15.03.2008).
14.Uregulowanie pracy kobiet, http://www.saaid.net/female/0115.htm (dostęp 15.03.2008).
15.w rozwoju ekonomicznym), Bejrut 2002 – w jęz. arabskim.