Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2010 (23)
Prawda czy tylko prawdopodobność – o roli debaty publicznej w kształtowaniu opinii i poglądów

Autorzy: Joanna Jonczek
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: debata publiczna, media masowe, deliberacja, perswazja
Rok wydania:2010
Liczba stron:17 (87-103)

Abstrakt

Cele artykuł jest opis i wyjaśnienie funkcji, jaką w demokracji pełni dyskusja i debata publiczna. Autorka dostrzega szereg niekorzystnych procesów wpływający na jakośc dyskusji i debaty. .Systematycznie zmniejsza się aksjologiczny wspólny mianownik oraz zgodność, co do miejsca, które poszczególne wartości powinny zajmować w hierarchii. Często nie jest realizowany warunek konieczny do sprawnego komunikowania i stworzenia możliwości kształtowania autonomicznych sądów czyli dostęp do tych samych i możliwie pelnych iinformacji. Co więcej, nie jest możliwa sprawna komunikacja, jeśli nadawca i odbiorca posługują się różnym kodem - autorka wątpi czy istnieje możliwość porozumienia w sprawach spornych, jeśli używając tych samych terminów, opisuje się różną rzeczywistość.

Bibliografia

1.Jonczek J., Kempisty M., Socjotechniki wyborcze – przypadek polskiej kampanii referendalnej w kwestii przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, „Problemy Humanistyki” 2003/2004, nr 8/9.
2.Lachowiecki L., Sztuka zwycięskiej dyskusji, Warszawa 1997.
3.Lemmermann H., Szkoła dyskutowania. Techniki argumentacji, dyskusje, dialogi, Wrocław 1996.
4.Tokarz M., Argumentacja, Perswazja, Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006, s. 158.
5.Wierzbicki P., Struktura kłamstwa, Londyn 1987.