Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Limnoturystyka w Polsce Zachodniej na przykładzie Jeziora Zbąszyńskiego

Autorzy: Grzegorz Borkowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zygmunt Młynarczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rok wydania:2015
Liczba stron:20 (35-54)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu