Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (30) 2015
Turystyka seksualna w opiniach młodych Polaków

Autorzy: Grzegorz Godlewski
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej Wydział Turystyki i Zdrowia
Słowa kluczowe: turystyka seksualna rynek młodych odbiorców uwarunkowania ekonomiczne
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (69-86)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Turystyka seksualna stanowi znaczący segment współczesnego rynku podróży. Choć w Polsce mało jeszcze rozpoznany, to jednak zapewne rozwojowy, głównie za sprawą zachodzących przemian społecznych mających źródło m.in. w międzynarodowej mobilności ludzi, przenikaniu kultur i ewolucji przyzwyczajeń oraz wzorców konsumpcyjnych. To tematyka inspirująca do twórczych poszukiwań naukowych, także na polu ekonomicznym. W artykule została podjęta próba analizy i interpretacji wybranych zagadnień ekonomicznych w turystyce seksualnej w odniesieniu do rynku młodych polskich konsumentów, którzy mogą stanowić jeden z kluczowych jego segmentów w przyszłości. Pilotażowymi badaniami, które przeprowadzono w marcu i kwietniu 2014 r., objęto 311-osobową grupę dorosłych mieszkańców Polski pochodzących przede wszystkim z ośrodków miejskich. Uzyskane wyniki wydają się potwierdzać fakt wysokiej konkurencyjności oferty seksturystycznej na rynku wyjazdowym, a wyciągnięte wnioski końcowe warto weryfikować w dalszym, pogłębionym tematycznie procesie badawczym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arramberi J., Modern mass tourism, „Tourism Social Science Series”, vol. 14, Emerald Group Publishing Limited, Bingley 2010.
2.Bendyk E., Podaż i pożądanie, „Polityka” 2014, nr 39.
3.Bird R., Donaldson R., Sex, Sun, Soccer: Stakeholder-Opinions on the Sex Industry in Cape Town in Anticipation of the 2010 FIFA Soccer World Cup, „Urban Forum” 2009, no. 20.
4.Bobako M., Płeć, rasa, seksualność w kolonialnych ekonomiach władzy, „Nowa Krytyka” 2011, nr 26–27.
5.Borzyszkowski J., Problem zdefiniowania i klasyfikacji seksturystyki, „Turystyka Kulturowa” 2011, nr 1.
6.Cabezas A.L., Economies of Desire. Sex and Tourism in Cuba and the Dominican Republic, Temple University Press, Philadelphia 2009.
7.Garrick D., Excuses, Excuses: Rationalizations of Western Sex Tourists in Thailand, „Current Issues in Tourism” 2005, vol. 8, no. 6.
8.The Global Economy, National States and the Regulation of Labour, red. P. Edwards, T. Elger, Routledge Taylor & Francis Group, London–New York 1999.
9.Horner S., Swarbrooke J., International Cases in Tourism Management, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004.
10.Josiam B.M., Hobson J.S.P., Dietrich U.C., Smeaton G., An Analysis of the Sexual, Alcohol, and Drug-related Behavioral Patterns of Students on Spring Break, „Tourism Management” 1998, vol. 19 (6).
11.Mackay J., Global Sex: Sexuality and Sexual Practices around the World, „Sexual and Relationship Therapy” 2001, vol. 16 (1).
12.Matheson C.M., Finkel R., Sex Trafficking and the Vancouver Winter Olympic Games: Perceptions and Preventative Measures, „Tourism Management” 2013, no. 36.
13.Moller C., Weiermair K., Wintersberger E., The Changing Travel Behavior of Austria’s Ageing Population and Its Impact of Tourism, „Tourism Review” 2007, vol. 62, no. 3–4.
14.Mullings B., Fantasy Tours; Exploring the Global Consumption of Caribbean Sex Tourisms, w: New Forms of Consumption. Consumers, Culture and Commodification, red. M. Gottdiener, Rowman & Littlefield Publishers 2000.
15.Niezgoda A., Jerzyk E., Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 777, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” nr 32.
16.Oppermann M., Sex Tourism, „Annals of Tourism Research” 1999, vol. 26, issue 2.
17.Orzeł K., Zachowania zakupowe turystów zagranicznych na przykładzie Krakowa (wyniki badań ankietowych), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 594, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 54.
18.Pettman J.J., Body Politics: International Sex Tourism, „Third World Quarterly” 1997, vol. 18, no. 1.
19.Rapacz A., Michalska-Dudek I., Banner, mailing, newsletter jako narzędzia reklamy internetowej wykorzystywane przez biura podróży, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 559, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 42.
20.Rolin J., I ktoś rzucił za nim zdechłego psa, Czarne, Wołowiec 2011.
21.Sex and Tourism. Journeys of Romance, Love, and Lust, red. T.G. Bauer, B. McKercher, Reutledge Taylor & Francis Group, London–New York 2003.
22.Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007.
23.Willis B.M., Levy B., Child Prostitution: Global Health Burden, Research Needs, and Interventions, „The Lancet” 2002, no. 359.