Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 850 PZFiM nr 37
Marketing a koncepcja biznesowa

Autorzy: Janusz Olearnik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Mirosława Pluta-Olearnik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: marketing koncepcja biznesu plan marketingowy biznesplan
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (9-22)

Abstrakt

Koncepcja biznesowa to opis zamierzonego postępowania przedsiębiorcy na drodze tworzenia lub rozwoju przedsiębiorstwa lub odrębnego przedsięwzięcia. Każda taka koncepcja jest związana z działalnością rynkową i powinna zawierać decyzje i projekty marketingowe. Celem artykułu jest wskazanie miejsca i roli zagadnień marketingowych w koncepcjach biznesu. Przedstawiono charakterystykę koncepcji biznesowych, ich różne rodzaje i zawartość. Na tym tle opisano zmieniające się w ostatnich latach podejścia do marketingu i jego dwoistą relację do koncepcji biznesowych. Z jednej strony traktujemy marketing jako istotny czynnik zewnętrzny oddziałujący na kształt koncepcji konkretnego biznesu, a z drugiej strony widzimy marketing jako element wewnętrzny, obok innych, danej koncepcji biznesowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czarnecki L., Biznes po prostu, Studio Emka, Warszawa 2011.
2.Doyle P., Marketing wartości, Felberg, Warszawa 2003.
3.Frąckiewicz E., Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
4.Furtak R., Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003.
5.Grabowska M., Drygas M., Determinanty sukcesu przedsiębiorstw, www.ptzp.org.pl/files/ konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/59_Grabowska_M.pdf (15.09.2014).
6.Gronroos Ch., From Marketing-mix to Relationship Marketing. Towards a Pradigm Shift in Marketing, „Management Decision” 1994, Vol. 32, No. 2.
7.Jones R., Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania, MT Biznes, Warszawa 2009.
8.Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010.
9.Kotler Ph., Keller K.L., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2012.
10.Kowal W., Ocena koncepcji marketingowych z perspektywy prakseologii, w: Marketing w realiach współczesnego rynku, red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010.
11.Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej, red. A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor, PWE, Warszawa 2014.
12.Mazur J., Przeszłość i przyszłość marketingu, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2010, nr 27.
13.Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych – podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice 2012.
14.Pluta-Olearnik M., Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji, PWE, Warszawa 2013.
15.Szymura-Tyc M., Marketing w gospodarce sieciowej opartej na wiedzy, w: Marketing w realiach współczesnego rynku, red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010.