Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 850 PZFiM nr 37
Ewolucja łańcucha wartości narodowych operatorów pocztowych w Unii Europejskiej

Autorzy: Tomasz Sondej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Słowa kluczowe: łańcuch wartości usługi pocztowe operator pocztowy
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (55-64)

Abstrakt

Artykuł przedstawia problem rozbudowy łańcucha wartości narodowych operatorów pocztowych, który ma prowadzić do rozwinięcia prostych usług pocztowych w usługi o wartości dodanej. Jest to niezbędne w warunkach ostrej walki konkurencyjnej i pojawienia się wielu imitatorów tradycyjnych usług pocztowych (listowych i paczkowych). Narodowi operatorzy pocztowi musieli przejść wiele zmian organizacyjnych, żeby sprostać nowym warunkom działania. Artykuł powstał w wyniku analizy łańcucha wartości zdiagnozowanego u narodowych operatorów pocztowych. Wynikiem wnioskowania jest model rozbudowy łańcucha wartości narodowych operatorów pocztowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ITA Consulting & WIK-Consult, The Evolution of the European Postal Market since 1997, study for the European Commission, August 2009.
2.Krawiec F., Marketing w firmie przyszłości, Difin, Warszawa 2005.
3.Materiały Zarządu Spółki Poczta Polska SA.
4.Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
5.Rayport J.F., Sviokla J.J., Exploiting the Virtual Value Chain, „Harvard Business Review” 1994, November–December.
6.Sadowski Z., Eseje o gospodarce, PTE – Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
7.Strategia Poczty Polskiej na lata 2009–2015. Finalne wyniki fazy analiz, Poczta Polska, Warszawa 2009.