Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 850 PZFiM nr 37
Konsekwencje kształtowania przekazów reklamowych z wykorzystaniem technik manipulacji

Autorzy: Izabela Ostrowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa kłamliwa reklama manipulacja
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (133-144)

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja wybranych technik wywierania wpływu na klienta wykorzystywanych w przekazach reklamowych oraz mechanizmu ich oddziaływania. Zostały również przedstawione możliwe konsekwencje stosowania przez firmy tego rodzaju komunikacji. Przedmiotowe podejście do komunikacji reklamowej i próba manipulowania nabywcą szybko rodzą negatywne emocje i na pewno nie wpływają na chęć utrzymywania z marką dłuższych relacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 1996.
2.Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2008.
3.Fournier S., Dobscha S., Mick D.G., Preventing the Premature Death of Relationship Marketing, „Harvard Business Review” 1998, January–February.
4.Grzegorczyk A., Reklama, PWE, Warszawa 2010.
5.Hovland C.I., Weiss W., Influence of Source Credibility on Communication Effectiveness, ,,Public Opinion Quarterly” 1951, Vol. 15, Issue 4.
6.Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, FELBERG SJA, Warszawa 1999.
7.Kozłowska A., Bohater reklamowy, czyli jak budować wiarygodność w reklamie, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace. Szkoła Główna Handlowa” 2013, nr 1.
8.Kozłowska A., Reklama. Techniki perswazyjne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
9.Maison D., Utajone postawy konsumenckie, GWP, Gdańsk 2004.
10.Pilarczyk B., Reklama jako narzędzie komunikacji masowej, w: Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004.
11.Pogorzelski J., Mity marketingowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
12.Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, GWP, Gdańsk 2004.
13.Rosa G., Marketing jako sposób wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku usług transportowych, „Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego” 2002, t. 421.
14.Sutherland M., Sylvester A.K., Reklama a umysł konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
15.Woźniak J., Neuromarketing 2.0. Wygraj walkę o umysł klienta, Helion, Gliwice 2012.
16.Zimbardo Ph.G., Leippe M.R., Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Zysk i S-ka, Poznań 2004.