Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
ORGANIZACJA A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE PGT HEALTHCARE

Autorzy: Michał Nitka
Teva
Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą organizacja ucząca się strategia rozwoju
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (209-218)
Klasyfikacja JEL: M10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wyzwania współczesnego rynku sprawiają, że organizacje poszukują nowych sposobów działania i odmiennych metod budowania przewagi konkurencyjnej. Spośród różnych nurtów rozważań teoretycznych, ale także działań praktycznych na szczególną uwagę zasługują te związane z koncepcją zarządzania wiedzą, organizacją uczącą się czy zwinnym przedsiębiorstwem. Jednym z nielicznych na świecie przykładów aliansu strategicznego, którego celem była wymiana wiedzy rynkowej w celu wzmocnienia przewagi konkurencyjnej partnerów, był sojusz firm Teva i Procter & Gamble. Celem artykułu jest identyfikacja i analiza – w ramach studium przypadku – nowego podejścia do zarządzania wiedzą rynkową. Przeprowadzone badania wykazały z jednej strony wysoką skuteczność opisanego podejścia, z drugiej zaś zidentyfikowały główne bariery związane z tego rodzaju przedsięwzięciami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambler, T. (1999). Innovation Metrics. London: London Business School.
2.Ansoff, H.I. (1985). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE.
3.Argyris, C. (1977). Double-loop learning in organizations, Harvard Business Review, 55.
4.Aniszewska, G. (2007). Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: PWE.
5.Brockbank, W., Urlich, D. (2013). Tworzenie wartości przez dział HR. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
6.Cravens, D.W., Piercy, N.F. (2013). Strategic Marketing. New York: McGraw Hill.
7.Deshpande, R. (2001). From Market Research Use to Market Knowledge Management, Thousand Oaks (CA): Sage Publication.
8.Drucker, P.F. (1968). The Age of Discontinuity – Guidelines to Our Changing Society. New York: Harper & Row.
9.Godin, S. (2007). Wielkie Muuu. Nie musisz być perfekcyjny. Gliwice: One Press.
10.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2006). Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies: How to Apply the Balanced Scorecard to Corporate Strategy. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press Publishing Corporation.
11.Kostera, M., Śliwa, M. (2012). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
12.Kozielski, R. (2012). Biznes nowych możliwości. Czterolistna koniczyna – nowy paradygmat biznesu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
13.Płoszajski, P. (2005). Przerażony kameleon – eseje o przyszłości zarządzania. Warszawa: Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH.
14.Senge, P. (1993). The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization. London: Random House Business.
15.Trzcieliński, S. (2011). Przedsiębiorstwo zwinne. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.