Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
Impact of the events sector on the economy case study of Poland
(Wpływ przemysłu spotkań na gospodarkę - model krajowy na przykładzie Polski)

Autorzy: KRZYSZTOF CELUCH
Warsaw School of Tourism and Hospitality Management Faculty of Tourism and Recreation
Słowa kluczowe: przemysł spotkań Polska organizacje gospodarka PKB organizacja
Data publikacji całości:2018-12-20
Liczba stron:13 (69-81)
Klasyfikacja JEL: L80 L83 R10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem przeprowadzonego badania było określenie znaczenia gospodarczego spotkań i wydarzeń (np. społecznych, gospodarczych, biznesowych) organizowanych w Polsce i pokazanie ich wkładu gospodarczego. Pytania badawcze dotyczyły struktury wydatków uczestników spotkań i wydarzeń, produktu krajowego brutto wygenerowanego dzięki przemysłowi spotkań w Polsce oraz liczby miejsc pracy utworzonych w celu świadczenia usług na spotkania i wydarzenia w Polsce. W trzystopniowej analizie projektu przeanalizowano trzy grupy interesariuszy: uczestników, organizatorów spotkań i wydarzeń (siedem kategorii) oraz administratorów obiektów (dwanaście kategorii). Cel został osiągnięty dzięki zebranym danym i mode¬lowi ekonometrycznemu opartemu na danych Głównego Urzędu Statystycznego, zbudowanym specjalnie w celu określenia wpływu przemysłu spotkań na gospodarkę narodową. Badanie oszacowało wkład przemysłu spotkań w PKB na poziomie 1%. W 2015 r. spotkania i wydarzenia wygenerowały 25 913 311 000 zł dla polskiej gospo¬darki i 11 960 058 000 zł wartości dodanej brutto. 12 401 600 uczestników krajowych i międzynarodowych wzięło udział w spotkaniach i wydarzeniach, które trwały średnio dwa dni. Wkład zatrudnienia w branży spotkań wyniósł 171 000.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alcover, A., Alemany, M., Jacob, M., Payeras, M., Garcia, A., Martinez-Ribes, L. (2011). The economic impact of yacht charter tourism on the Balearic economy. Tourism Economics, 3, (17), 625-638.
2.Berbeka, J. (2009). Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna (na przykładzie Krakowa), Cracow: Fundacja Uniwrsytetu Ekonomicznego w Krakowie.
3.Bonn, M., Harrington, J. (2008). A comparison of three economic impact models for applied hospitality and tourism research. Tourism Economics, 4 (14), 769-789.
4.Borodako, K., Berbeka, J., Rudnicki, M. (2015). Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań. Warsaw: C.H. Beck.
5.Braun, B.M., Rungeling, B. (1992). The relative economic impact of convention and tourist visitors on a regional economy: a case study. International Journal of Hospitality Management, 1 (11), 65-71.
6.Braun, B.M., Xander, J.A., White, K.R. (2002). The impact of the cruise industry on a region’s economy: a case study of Port Canaveral, Florida. Tourism Economics, 3 (8), 281-288.
7.Celuch, K. (2012). Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce. Warsaw: Poland Convention Bureau POT.
8.Celuch, K. (2013). Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce. Warsaw: Poland Convention Bureau POT.
9.Celuch, K. (2014a). Przemysł spotkań. Wiedza,produkt, motywacja. Warsaw: Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji.
10.Celuch, K. (2014b). Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce. Warsaw: Poland Convention Bureau POT.
11.Celuch, K. (2015a). Leksykon przemysłu spotkań. Biblioteka Meeting Plannera, 35.
12.Celuch, K. (2015b). Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce. Warsaw: Poland Convention Bureau POT.
13.Celuch, K. (2016). Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce. Warsaw: Poland Convention Bureau POT.
14.Celuch, K. et al. (2015). Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski. Warsaw: Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji.
15.Chang, W.-H. (2001). Variations in Multipliers and Related Economic Ratios for Recreation and Tourism Impact Analysis. Thesis of the Department of Park, Recreation and Tourism Resources. East Lansing: Michigan State University.
16.CIC (2005). Economic Impact Study: The Economic Impact Of Conventions, Exhibitions, Meetings And Incentive Travel.
17.Alexandria, VA: CIC.
18.CIC (2011). The economic significant of meetings to the U.S. economy. Retrieved from: http://www.pcma.org/resources/ research/study-the-economic-significance-ofmeetings-to-the-us-economy.htm. (25.03.2012).
19.Crompton, J.L., Lee, S., Shuster, T.J. (2001). A guide for undertaking economic impact studies: the Springfest example. Journal of Travel Research, 1 (40), 79-87.
20.Dae-Kwan, K., Hak-Jun, K., Sang-Min, L., Yeongbae, Ch., Soo-Yeop, S. (2005). An estimation of the contribution of the international meeting industry to the Korean national economy based on input-output analysis. Tourism Economics,
21.2 (21), 649-667.
22.Davidson, R. Cope, B. (2001). Turystyka biznesowa. Warsaw: Polska Organizacja Turystyczna.
23.Deery, M., Jago, L., Fredline, L., Dwyer, L. (2005). The national business events sector: an evaluation of the Australian business events sector. Melbourne: Common Ground.
24.Dwyer, L. (2002). Economic contribution of conventions. In: K. Weber, K. Chon (eds.), Convention Tourism: International Research and Industry Perspectives (pp. 21-36). Binghamton: Haworth Press.
25.Dwyer, L., Deery, M., Jago, L., Spurr, R., and Fredline, L. (2007). Adapting the tourism satellite account conceptual framework to measure the economic importance of the meetings industry. Tourism Analysis, 12, 247-255.
26.Dwyer, L., Forsyth, P. (1998). Economic significance of cruise tourism. Annals of Tourism Research, 2 (25), 393-415.
27.Dwyer, L., Mellor, R., Mistilis, N., Mules, T. (2000). A framework for assessing tangible and intangible impacts of events and conventions. Event Management, 1 (6), 175-189.
28.Event marketing 2013. Mind Progress Group.
29.Falk, E.T., Pizam, A. (1991). The United States’ meetings market. International Journal of Hospitality Management, 2 (10), 111-118.
30.ICCA (2017). International Congress and Convention Association. ICCA country and city ranking, Amsterdam.
31.Kashian, R., Pfeifer-Luckett, R. (2011). The economic impact of organized camps. Tourism Economics, 4 (17), 905-916.
32.Kim, S.S., Chon, K. (2009). An economic impact analysis of the Korean exhibition industry. International Journal of Tourism Research, 3 (11), 311-318.
33.Kim, S.S., Chon, K., Chung. K. (2003). Convention industry in South Korea: an economic impact analysis. Tourism Management, 5 (24), 533-541.
34.Korea Tourism Organization (KTO) (2008). Economic Impacts of International Convention Held In 2007. Governmental report, Seoul.
35.Lee, C., Lee, M., Yoon, S. (2013). Estimating the economic impact of convention and exhibition business, using a regional input-output model: a case study of the Daejeon Convention Center in South Korea. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 4 (18), 330-353.
36.Lee, M. (2006). Analytical reflections on the economic impact assessment of convention and special events. Journal of Convention & Event Tourism, 3 (8), 71-85.
37.Miller, R.E., Blair, P.D. (2009). Input—Output Analysis: Foundations and Extensions. 2nd Edition, Cambridge: Cambridge University Press.
38.Mistilis, N., Dwyer, L. (1999). Tourism gateways and regional economies: the distributional impacts of MICE. International Journal of Tourism Research, 1 (6), 441-457.
39.MPI (2015). The Meetings Outlook, Dallas, USA, p. 4.
40.Murillo Viu, J., Romani Fernadez, J., Surinach Caralt, J. (2008). The impact of heritage tourism on an urban economy: the case of Granada and the Alhambra. Tourism Economics, 2 (14), 361-376.
41.Polska Izba Przemysłu Targowego (2015). Targi w Polsce w 2014 roku. Raport.
42.Polska Izba Przemysłu Targowego (2016). Targi w Polsce w 2015 roku. Raport. Retrieved from: www.polfair.pl (15.11.2016).
43.Rutherford, D.G., Kreck, L.A. (1994). Conventions and tourism: financial add-on or myth? Report of a study in one state.
44.Journal of Travel & Tourism Marketing, 1 (3), 49-63.
45.Saayman, M., Rossouw, R. (2011). The significance of festivals to regional economies: measuring the economic value of the Grahamstown National Arts Festival in South Africa. Tourism Economics, 3 (17), 603-624.
46.Southwick, R., Bergstrom, J., Wall, C. (2009). The economic contributions of human-powered outdoor recreation to the US economy. Tourism Economics, 4 (15), 709-733.
47.Tohmo, T. (2005). Economic impacts of cultural events on local economies: an input-output analysis of the Kausinen Folk Music Festival. Tourism Economics, 3 (11), 431-451.
48.TREIM (2008). Travel & Tourism Economic Impact 2008, London: WTTC.
49.WTTC (2013). Travel & Tourism Economic Impact 2013. London: WTTC.
50.UNWTO (2006). Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry Developing a Tourism Satellite Account Extension. Madrid: WTO.
51.Weber, K., Ladkin, A. (2004). Trends affecting the convention industry in the 21st century. Journal of Convention & Event
52.Tourism, 4 (6), 47-63.