Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.39/1-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/1 2015
Organizacja fraktalna w gospodarce sieciowej

Autorzy: Anna Wieczorek-Szymańska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: gospodarka sieciowa organizacja fraktalna zarządzanie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (91-100)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano koncepcję organizacji fraktalnej jako nowoczesnej formy organizacji, która odpowiada wymaganiom gospodarki sieciowej. Przedstawiono różne ujęcia definicyjne fraktali, ich cechy charakterystyczne, a także potencjalne wady i zalety wdrażania struktury fraktalnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Binsztok A., Koncepcja organizacji wirtualnej oraz organizacji fraktalnej jako odpowiedź na turbulencję otoczenia gospodarczego, w: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. H. Dudycz, M. Dyszkowski, „Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocł
2.Hopej M., Struktura organizacyjna fraktalnego przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2001, nr 3.
3.http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3902416 (10.02.2015).
4.Leja K., Uniwersytet przyszłości organizacją fraktalną?, w: Koncepcje, modele, metody zarządzania informacją i wiedzą, red. A. Binsztok, K. Perechuda, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2006, nr 1132.
5.Majewska M., Organizacja fraktalna jako strategia rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2013, nr 747.
6.Martan J., Lehkunów L., Organizacja fraktalna – społeczeństwo w skali mikro, czyli znana niewiadoma, w: Nowe tendencje w nauce organizacji i zarządzania, „Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały” 200
7.Perechuda K., Organizacja fraktalna, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Formy i narzędzia skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, red. K. Perechuda, Placet, Warszawa 2000.
8.Warnecke H.J., Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
9.Zarządzanie strategiczne. Badania, koncepcje, red. R. Krupski, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2002.
10.Żak K., Przedsiębiorstwo ery nowej gospodarki, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2008, nr 6.