Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-26
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Critical Comments on CSR of Media Organisations – between Marketing and Mission
(Krytycznie o CSR organizacji medialnych – między marketingiem a misją)

Autorzy: Jan Kreft
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: CSR organizacja medialne kreowanie wizerunku wartość organizacji
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (327-338)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zarówno publiczne, jak i komercyjne podmioty medialne przyjmują i komunikują standardy CSR – dotyczy to największych spółek telewizji i radia. W sferze podstawowych ich aktywności – dostarczania informacji, tworzenia i dystrybucji produktów medialnych, cele i zadania opisywane przez CSR są jednak w istocie ujęte przez funkcje i misję mediów. CSR w organizacjach medialnych jest w tym zakresie powieleniem podstawowych oczekiwań i zobowiązań mediów. Przyjmowanie i komunikowanie standardów CSR jest zatem w przypadku organizacji medialnych (zwłaszcza publicznych) przyjmowaniem i komunikowaniem podstawowych funkcji mediów, ale w sposób i w celu charakterystycznym dla podmiotów komercyjnych. Może być interpretowane jako forma kształtowania wizerunku mająca na celu wzrost wartości organizacji medialnych.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.CSRHub schema description, www.csrhub.com/content/csrhub-data-schema/.
2.Dahlsrud A. How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions, “Corporate social responsibility and environmental management” 2008, Vol. 15, No. 1.
3.Deegan C., The legitimising effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation, “Accounting, Auditing and Accountability Journal” 2002, Vol. 15, No. 3.
4.Elhague E., Corporate managers’ operational discretion to sacrifice corporate profits in the public interest, in: Environmental protection and the social responsibility of firms, eds. B.L. Hay, R.N. Stavins, R.K. Vietor, RFF Press, Washington 2005.
5.Friedman M., The social responsibility of business is to increase its profits, New York Times 1970.
6.Henderson D., Misguided Virtue: False notions of corporate social responsibility, Hobart Paper 2001.
7.Kreft J., Za fasadą społeczności, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
8.Kreft J., Zagrożenia związane ze schyłkiem tradycyjnych mediów, in: Media publiczne wobec wyzwań współczesnego świata, Kancelaria Senatu. Biuro analiz i dokumentacji, Opinie i Ekspertyzy OE – 220, Warszawa, lipiec 2014.
9.Matten D., Moon J., Implicit and explicit. CSR: A conceptual framework for a comparative understanding of corporate social responsibility, “Academy of Management Review” 2008, Vol. 33, No. 2.
10.McQuail D., Media accountability and freedom of publication, Oxford University Press, Oxford 2003.
11.Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wyd. ASPRA – JR, Warszawa 2001.
12.Nasza filozofia CSR, www.grupapolsat.pl/pl/odpowiedzialny-biznes/nasza-filozofia-csr.
13.Norman W., MacDonald C., Getting to the bottom of “Triple Bottom Line”, “Business Ethics Quarterly” 2014, Vol. 14, No. 2.
14.Picard R.G., Media economics. Concepts and issues, Sage Publications, Newsbury Park – New Delhi, London 1989.
15.Porter M.E., Kramer M.R., Strategy & society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility, “Harvard Business Review” 2006, Vol. 84, No. 12.
16.Rybak M., Społeczna odpowiedzialność biznesu – idea i rzeczywistość, “Gospodarka Narodowa” 2001, Vol. 3, No. 28.
17.The Broadcasting Act dated on 29th Dec.1992, Journal of Laws No. 04.253.2531 with later amendments.
18.Wright C.R., Mass communications. A sociological perspective, Radon Mouse, New York 1969.
19.Yin R.K., Case study research: design and methods, Sage Publications, Beverly Hills 1994.