Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2/2016
Polscy menedżerowie wobec teorii organizacji i zarządzania

Autorzy: Sławomir Banaszak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: socjologia organizacja zarządzanie menedżeryzm menedżerowie
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (19-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor skupia się na socjologicznej analizie empirycznych badań nad polskimi menedżerami prowadzonymi w strategii ilościowej oraz jakościowej. Główną tezą artykułu jest niedocenienie, a nawet bagatelizowanie procesu kształcenia, a także banalizowanie kwestii samorozwoju. Autor próbuje dokonać wstępnej syntezy badań oraz wskazać na zasadnicze elementy teorii organizacji, które dają się wykorzystać w pracy menedżera. Osobnym, bardzo istotnym zagadnieniem poruszanym w referacie jest kwestia umiejętności stosowania wiedzy w praktyce zarządzania. Autor konfrontuje opinie menedżerów z analizą zawartości grup dyskusyjnych na jednym z portali zawodowych, badaniami terenowymi nad polskimi menedżerami, a także z raportami Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banaszak, S. (2006). Menedżerowie w strukturze społecznej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.
2.Banaszak, S. (2011). Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
3.Banaszak, S. (2013). Zarządzanie oświatą w turbulentnym otoczeniu. Studia Edukacyjne, 27.
4.Drucker, P.F. (1992). Menedżer skuteczny. Warszawa: Czytelnik.
5.Durkheim, E. (1999). O podziale pracy społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.The Economist (2001). Churning at The Top. The Economist, March 17.
7.Galbraith, J.K. (1973). Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
8.Kmita, J. (1975). Wykłady z logiki i metodologii nauk. Warszawa: PWN.
9.Kołodziej-Durnaś, A. (2012). Kultura organizacji – idea i instrumentalizacja. Socjologiczne studium krytyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
10.Kotarbiński, T. (1961). Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wyd. 2.Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
11.Kozyr-Kowalski, S. (2005). Uniwersytet a rynek. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
12.Mills, C.W. (1965). Białe kołnierzyki: amerykańskie klasy średnie. Warszawa: Książka i Wiedza.
13.Mintzberg, H. (2005). Managers not MBAs. A Hard Look at the Soft Practice of Managing and Management Development. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
14.PKA (2007). Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Ocena kierunków studiów. ASPRA-JR. Warszawa.
15.Sobol, E. (red.) (1995). Menedżer (hasło), Manager (hasło), Dyrektor (hasło). W: Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Szymczak, M. (red.) (1993). Menedżer (hasło), Manager (hasło), Dyrektor (hasło). W: Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.