Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Negocjacje Rundy Doha – postępy w czasie Konferencji Ministerialnych w Bali i Nairobi

Autorzy: Monika Wojtas
Słowa kluczowe: Światowa Organizacja Handlu Runda Doha międzynarodowa polityka handlowa w XXI wieku
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (275-284)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena postępów w negocjacjach Rundy Doha osiągniętych podczas dwóch ostatnich Konferencji Ministerialnych i próba określenia możliwości zakończenia rokowań. Analiza wyników negocjacji podczas dwóch ostatnich Konferencji Ministerialnych Światowej Organizacji Handlu pokazuje, że po kilkunastu latach bezowocnych rokowań kraje członkowskie były wreszcie gotowe na pewne ustępstwa i udało się wynegocjować ograniczony pakiet porozumień. Jednak zakończenie negocjacji w innych obszarach negocjacji nie wydaje się możliwe i konieczne staje się poszukiwanie innych dróg postępu w dalszej liberalizacji światowego handlu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bhattacharya, D., Mikić, M. (2015). Least Developed Countries and Trade: Challenges of Implementing the Bali Package. Bangkok: United Nations ESCAP.
2.Białowąs, T. (2013). Międzynarodowa fragmentaryzacja produkcji a pozycja krajów OECD w światowym handlu towarowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 787. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 7, 9–18.
3.Clapp, J. (2008). WTO Agriculture Negotiations and the Global South, W: D. Lee, R. Wilkinson (red.), The WTO after Hongkong. London–New York: Routledge.
4.Das, D.K. (2000). Debacle At Seattle. Journal of World Trade, 34 (5).
5.Elliott, K.A. (2015). Trade Preferences for the LDCs: Opportunities not Panaceas. The E15 Initiative.
6.Fried, J. (2016). After Nairobi, what Lies Ahead for World Trade? World Economic Forum.
7.Gallagher, P. (2005). The First ten Years of the WTO. 1995–2005. Cambridge: Cambridge University Press.
8.Harbinson, S. (2015). „Either he’s Dead, or my Watch has Stopped”: The WTO’s Nairobi Ministerial Conference must be clear about the future of the Doha Round. ECIPE Bulletin, 6.
9.Hoekman, B., Kostecki, M.M. (2002). Ekonomia światowego systemu handlu. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
10.Hoekman, B., Mavroidis, P. (2016). MFN Clubs and Scheduling Additional Commitments in the GATT: Learning from the GATS. Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Global Governance Programme 211.
11.ICTSD (2013a). Uncertainty Looms as Trade Ministers Arrive for Bali Meeting. Bridges Daily Update, 1.
12.ICTSD (2013b). „Peace Clause” Controversy Pushes Bali Deal Into Eleventh Hour. Bridges Daily Update, 4.
13.ICTSD (2013c). Historic Bali Deal to Spring WTO, Global Economy Ahead. Bridges Daily Update, 5.
14.ICTSD (2014). WTO Members Sign off on Food Stocks, Trade Facilitation Decisions. Bridges, 18 (40).
15.ICTSD (2015). Overview of Outcomes of WTO’s 10th Ministerial in Nairobi. Bridges Daily Update, 5.
16.OECD (2015). Implementation of the WTO Trade Facilitation Agreement: The Potential Impact on Trade Costs. Paris.
17.OECD (2016). What does the Nairobi Package imply for agriculture. Paris.
18.Skrzypczyńska, J. (2014), „Pakiet z Bali” a perspektywa zakończenia Rundy z Doha WTO. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 369 (2), 195–202.
19.UNCTAD (2015). World Economic Situation and Prospects 2015. Geneva.
20.Wojtas, M. (2008). Potencjalne korzyści z Rundy Doha dla krajów rozwiniętych i rozwijających się. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, 42, 219–234.
21.Wojtas, M. (2013). Liberalizacja wymiany handlowej na forum Światowej Organizacji Handlu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 787. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 7, 53–62.
22.WTO (2015). World Trade Report 2015. Geneva.