Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Model biznesu oparty na ochronie zasobów intelektualnych

Autorzy: Aldona Małgorzata Dereń

Jan Skonieczny
Słowa kluczowe: organizacja model biznesu ochrona zasobów intelektualnych
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (195-204)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pracy poruszono problematykę modeli biznesu ze względu na działania strategiczne zorientowane na ochronę zasobów intelektualnych. Zaproponowano własny model biznesu, którego wymiarami są: cele strategiczne, źródło przewagi konkurencyjnej i rozwój zasobów intelektualnych. W zależności od tych wymiarów zidentyfikowano 16 opcji strategicznych, którym przyporządkowano działania strategiczne dotyczące ochrony zasobów intelektualnych, takie jak: ochranianie, użyczenie, udostępnienie i nabywanie
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Afuah A. (2004), Business models. A Strategic Management Approach, McGraw-Hill Irwin, Boston.
2.Amit R., Zott Ch. (2012). Creating Value Through Business Model Innovation, „MIT Sloan Management Review” vol. 53, no. 3.
3.Bednarz P. (2011), Typowe modele biznesowe w nauce zarządzania, w: Modele biznesowe przedsiębiorstw tworzonych na bazie szkół wyższych, red. M Bąk, P. Kulawczuk, A. Szcześniak, Warszawa.
4.Bellman R., Clark R.C., Malcolm D., Craft C. (2009), On the construction of a multi-stage, multiperson business game, „Operations Research” vol. 5, no. 4.
5.Capron L., Mitchell W. (2015), Budować, pożyczyć czy kupić? Zarządzanie wzrostem firmy, ICAN Institute, Warszawa.
6.Casadesus-Masanell R., Ricart J.E. (2011), Jak skonstruować zwycięski model biznesowy, „Harvard Business Polska”, wrzesień.
7.Dereń A.M. (2015), Stan wiedzy na temat zarzadzania i ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach sektora MŚP w regionie Dolnego Śląska, Raport, Seria PRE nr 29, Wrocław.
8.Drewniak R. (2004), Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny. Cele i uwarunkowania w praktyce polskiej, TNOiK, Toruń.
9.Duczkowska-Piasecka M., Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K. (2013), Model biznesu: nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa.
10.Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
11.Johnson M., Christensen C., Kagermann H. (2009), Jak fundamentalnie zmienić model biznesowy, „Harvard Business Review Polska”, lipiec–sierpień.
12.Johnson M.W., Christensen C.M., Kagermann H. (2008), Reinventing Your Business Model, „Harvard Business Review” vol. 86.
13.Mason K. (2008), Markets, Business Models and the Growth of the Firm, Working Paper.
14.Nogalski B. (2011), Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, w: W. Kieżun, Krytycznie i twórczo o zarządzaniu: wybrane zagadnienia, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
15.Obłój K. (2002), Tworzywa skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
16.Porter M.E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice.
17.Porter M.E., Heppelman J.E. (2005), Jak inteligentne produkty z dostępem do sieci zmieniają konkurencję, „Harvard Business Review Polska”.
18.Rudny W. (2014), Model biznesowy w strategii firmy, w: Zarządzanie strategiczne rozwój koncepcji i metod, Prace naukowe WWSZiP t. 27, nr 2.
19.Shafer S., Smith H., Linder J. (2005), The power of business models, „Business Horizons” no. 48.
20.Sinfield J., Calder E., McConnell B., Colson S. (2012). How to Identify New Business Models, „MIT Sloan Management Review”.
21.Slywotzky A.J., Morrisom D.J., Andelman B. (2000), Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa.
22.Stokalski B. (2009), Polskie firmy rzadko szukają nowych modeli biznesowych, „Harvard Business Review Polska”. www.arch.iped.pl/publikacje/Modele_Biznesowe_Przedsiebiorstw_Tworzonych_na_Bazie_Szkol_Wyzszych.pdf (26.07.2015).
23.Zott C., Amit R. (2010), Business model design: An activity system perspective, „Long Range Planning” no 43.