Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (49) 2017
Metodologiczne aspekty uczenia się z różnorodności organizacji

Autorzy: Barbara Mazur
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: różnorodność kulturowa organizacja uczenie się
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (67-78)
Klasyfikacja JEL: Z10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesne organizacje przestają być jednorodne kulturowo. W wyniku zjawisk demograficznych i ekonomicznych wiele milionów ludzi migruje w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, zmieniając nie tylko miejsce zamieszkania, ale także środowisko kulturowe, do którego wkracza z własnymi wartościami, normami i zasadami postępowania. Zatem zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorstwa są wyeksponowane na różnorodność. W wyniku globalizacji, procesów migracyjnych oraz integracyjnych zasoby ludzkie licznych organizacji stanowią mieszankę kulturową. W literaturze na temat zarządzania różnorodnością kulturową jest ona określana jako obosieczny miecz mogący działać na korzyść organizacji lub być dla niej obciążeniem. Rolą zarządzających jest spowodować, by mieszanka ta stanowiła dla organizacji źródło przewagi konkurencyjnej. Aby tak się mogło stać, organizacje muszą wypracować metody wzajemnego uczenia się od odmiennych kulturowo członków grup. Podstawę artykułu stanowi przegląd literatury na temat metod uczenia się od odmiennych kulturowo członków organizacji. W świetle uzyskanych wyników badania literaturowego najskuteczniejszą metodą uczenia się z różnorodności kulturowej jest przyjęcie przez organizację szczegółowych mentalnych struktur uczenia się ufundowanych na dwóch czynnikach: perspektywie integracji i uczenia się oraz ogólnych strukturach uczenia się.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Argyris, C., Putnam, R., Smith, D.M. (1985). Action sciences. San Francisco: Jossey-Bass.
2.Ashforth, B.E., Meal, F. (1989). Social identity theory and the organization. Academy of Management Review, 14 (1), 20–39.
3.Chatman, J.A., Flynn, F.J. (2001). The influence of demographic heterogeneity on the emergence and consequences of cooperative norms in work team. Academy of Management Journal, 44 (5), 956–974.
4.Cichorzewska, M., Rakowska, A. (2016). Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17 (2/3), 89–100.
5.Earley, P.C., Mosakowski, E. (2000). Creating hybrid team cultures: An empirical test of transnational team functioning. Academy of Management Journal, 43 (1), 26–49.
6.Ely, R.J., Thomas, P.M. (1997). Demographic diversity in the decision-making groups: The experiences of women and people of colour. Academy of Management Review, 22 (4), 946–973.
7.Ely, R.J., Thomas, P.M. (2001). Cultural diversity at work: The effects of diversity perspectives on work group processes and outcomes. Administrative Science Quarterly, 46 (2), 229–273.
8.Fisher, D., Torbert, W. (1995). Personal and organizational transformations. London: The McGraw-Hill Companies.
9.Foldy, E.G. (2004). Learning from cultural diversity: A theoretical exploration. Public Administration Review, 64 (5), 529–538.
10.Hubbard, E.E. (2004). The manager’s pocket guide to diversity management. Amherst, MA: HRD Press.
11.Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Mazur, B. (2005). Rola czynnika kultury w procesie uczenia się i nauczania. Prakseologia, 145, 159–169.
13.Mazur, B. (2009). Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich. Białystok: Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku.
14.Mor Barak, M.E. (2005). Managing diversity. Toward globally inclusive workplace. Thousand Oak, CA: Sage.
15.Pieterse, A.N., Knippenberg, D.V., Dierendonck, D.V. (2012). Cultural diversity and team performance: The role of team member goal orientation. Academy of Management Journal, 56 (3), 782–804. DOI:10.5465/amj.2010.0992.
16.Rijamampinina, R., Carmichael, T. (2005). A pragmatic and holistic approach to managing diversity. Problems and Perspectives in Management, 1, 109–117.
17.Shaw, J.B., Barrett-Power, E. (1998). The effects of diversity on small work group processes and performance. Human Relations, 51 (10), 1307–1325.
18.Thomas, D.A., Ely, R.J. (1996). Making differences matter: a new paradigm for managing diversity. Harvard Business Review, 74, 79–90.
19.Trompenaars, F., Hampden-Turner, C. (2005). Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.