Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 54.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Problem selekcji wariantów programu informatyzacji uczelni publicznej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
2. Nowoczesne technologie wspierające raportowanie o zagrożeniach na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego rp
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Przejdź
3. Nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
4. NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ŚWIADCZENIU ADMINISTRACYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
5. WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ OŚRODKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
6. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI – PERSPEKTYWA ADAPTACJI I RÓŻNIC POKOLENIOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
7. Kształtowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej Choroszcz
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
8. Teleinformatyczne wspieranie koncepcji funkcjonowania organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
9. Outsourcing call center w działalności przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
10. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
11. Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
12. Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
13. Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
14. Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
15. Strategia wzrostu wartości rynkowej organizacji sieciowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
16. Sektor przemysłów kreatywnych elementem zmian w e-gospodarce – ujęcie ekonomiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
17. Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
18. Prognozy rozwoju rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
19. “New Historical Demography” in Russia: evolution or a leap?
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 1 2016 Przejdź
20. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie pozyskiwania wiedzy o klientach sieci handlowych – wybrane zagadnienia
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Przejdź
21. Technologie mobilne – bariery zastosowań w ocenie użytkowników indywidualnych – wyniki badań 2016
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
22. Nowe technologie na rynku przewozów lotniczych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
23. Wybrane rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywane w obsłudze turystyki biznesowej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
24. Kompetencje informatyczne w realizacji koncepcji zdolności dynamicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
25. Proces komercjalizacji innowacji ICT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
26. Technologie IT na usługach przedsiębiorstwa wieku globalizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
27. Zastosowanie technologii RFID do zarządzania obiegiem dokumentów niejawnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
28. Technologie informacyjno-komunikacyjne oferowane w publicznej chmurze obliczeniowej w działalności organizacji wirtualnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
29. Zarządzanie prywatnością w internecie - wybrane problemy metodologiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
30. Tendencje rozwojowe narzędzi e-learningowych w szkolnictwie wyższym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
31. Mobile Learning Concept and Infrastructure in Higher Education
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
32. Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
33. Wiedza o nabywcach usług turystycznych w świetle badań ankietowych biur podróży w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
34. Technologie ICT , zmiany strukturalne i wydajność pracy jako czynniki rosnącej luki gospodarczej Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
35. Zarządzanie podatkami w aspekcie ulgi na nowe technologie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
36. Model dojrzałości zarządzania ryzykiem i jego aspekty procesowe oraz informatyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
37. Cyfryzacja usług administracji publicznej
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
38. Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
39. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w zarządzaniu telepracą
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
40. Od remediacji do sterowania zbiorowymi emocjami. Interferencje dyskursu literackiego i technologii
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
41. Kompetencje cyfrowe społeczeństwa informacyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
42. From Reactive to Predictive Services: the Internet of Things (IoT) Enabled Product Service Systems (PSS) of Innovative and Sustainable Business Model
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Przejdź
43. Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
44. Problematyka zagrożeń dla systemów informatycznych polskiej infrastruktury krytycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
45. Rodzinna przestrzeń a technologie komunikacyjne
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
46. Augmented reality – challenges and threats
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
47. Podejście do prywatności wśród studentów polskich uczelni – badanie porównawcze
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
48. The influence of modern technologies on the selected determinants of tourism and recreation development
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Przejdź
49. Modern mobile technologies as the support for university students in the learning process
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
50. Zastosowanie systemów konwersacyjnych w biznesie turystycznym
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Przejdź
51. Robot rights: Where science ends and fiction starts
(Studia Administracyjne)
nr 12 2020 2020 Przejdź
52. Innowacje proekologiczne w chińskim rolnictwie jako wyraz realizacji planu strategicznego na lata 2016‒2020
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
53. Being Outside the Decision-Loop: The Impact of Deep Brain Stimulation and Brain-Computer Interfaces on Autonomy
(Analiza i Egzystencja)
56 (2021) 2021 Przejdź
54. Wykorzystanie nowatorskiej technologii skanowania 3D w oględzinach na miejscu zdarzenia kryminalnego
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2022 (37) 2022 Przejdź
Strona