Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ OŚRODKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

Autorzy: Aleksandra Całka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa nowe technologie opieka zdrowotna badanie eksploracyjne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (327-338)

Abstrakt

W artykule przedstawiono sposoby wykorzystania nowych technologii w komunikacji marketingowej z pacjentami przez prywatne ośrodki opieki zdrowotnej w Polsce. Wzrost znaczenia nowych technologii determinuje konieczność zmiany w podejściu do komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, w tym również ośrodków opieki zdrowotnej. W artykule zostały również sformułowane pytania badawcze do dalszej eksploracji. Artykuł został stworzony w oparciu o analizę dostępnej literatury oraz badanie eksploracyjne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czerw A. (red.), Marketing w ochronie zdrowia, Difin, Warszawa 2010.
2.Hatalska N., Cząstki przyciągania. Jak budować niestandardowe kampanie reklamowe, Helion, Gliwice 2014.
3.Kotler Ph., Shalowitz J., Stevens R.J., Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
4.Królewski J., Sala P. (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
5.Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2005.
6.Ustawa z dn. 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 1991 nr 91, poz. 408.
7.http://www.intel.com/content/www/us/en/communications/internet-minute-infographic.html (8.10.2014).
8.http://www.internetworldstats.com/stats.htm (8.10.2014).
9.http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-za-2012-rok,4,5.html (8.10.2014).
10.http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/zo_zdrowie_i_ochrona_zdrowia_w_2011.pdf (8.10.2014).
11.http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/podmiotywykonujace-dzialalnosc-lecznicza (8.10.2014).