Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27

Autorzy: Maria Sarama
Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: miernik syntetyczny technologie informacyjno-komunikacyjne MSP e-biznes TOPSIS
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (433-442)

Abstrakt

Celem artykułu jest porównanie zakresu korzystania z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach UE-27. Typologię krajów określono na podstawie syntetycznych mierników wyznaczonych  za pomocą metody TOPSIS. Jako dane źródłowe wykorzystano dane dotyczące korzystania z ICT przez przedsiębiorstwa w 2013 i 2014 roku, które są udostępniane przez Eurostat.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arendt Ł. (2009), Wykluczenie cyfrowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, IPiSS, Warszawa.
2.European Commission (2014), Annual Report on European SMEs 2013/2014 – A Partial and Fragile Recovery, ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual-report-smes-2014_en.pdf.
3.Tarutė A., Gatautis R. (2014), ICT impact on SMEs performance, Procedia – Social and Behavioral Sciences 110, pp. 1218–1225, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.968.
4.Wysocki F. (2010), Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań.