Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Wybrane rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywane w obsłudze turystyki biznesowej

Autorzy: Krzysztof Borodako
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: wydarzenia turystyka biznesowa uczestnicy obsługa trendy technologie
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (247-258)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z kluczowych segmentów turystyki pod względem wielkości ruchu turystycznego w polskich metropoliach jest turystyka biznesowa. Liczba uczestników różnego rodzaju spotkań oraz udział zagranicznych gości przekładają się również na stosunkowo wysokie wpływy dla miejscowych podmiotów, generując jednocześnie lokalnie podatki i miejsca pracy. Delegowani przez swoich pracodawców uczestnicy tej formy turystyki cechują się wysokimi wymaganiami co do standardu różnego rodzaju usług. Jednym z elementów obsługi ruchu tego segmentu turystyki jest wykorzystanie w niej nowych technologii w celu podnoszenia jakości i satysfakcji uczestników z udziału w wydarzeniu (obok kwestii merytorycznej z reguły dominującej w motywach uczestnictwa w tego rodzaju turystyce). Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań nad wybranymi rozwiązaniami technologicznymi wykorzystywanymi w obsłudze turystyki biznesowej, w szczególności w organizacji spotkań (m.in. kongresów i konferencji) oraz wydarzeń (wyjazdów motywacyjnych, targów) z punktu widzenia zmian ich popularności w ostatnich latach. Jako miarę popularności przyjęto liczbę wyszukiwań wybranych terminów (słów kluczowych) w okresie ostatnich kilkunastu lat w największej na świecie wyszukiwarce internetowej Google.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.American Express, 2014, 2015 Global Meetings Forecast, American Express Global Business Travel, https://www.amexglobalbusinesstravel.com, dostęp 14.09.2015.
2.Berbeka, J. i in., 2010, Turystyka MICE w Krakowie w 2010 r. Raport końcowy, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
3.Borodako, K. i in., 2015, Branża spotkań w Krakowie 2014, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
4.Borodako K., Berbeka, J., Rudnicki, M., 2014, Usługi specjalistyczne w turystyce biznesowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
5.Carlsen, J., 1999, A review of MICE industry evaluation and research in Asia and Australia 1988-1998. Journal of Convention & Exhibition Management, vol. 1, wyd. 4.
6.Celuch, K., 2015, Raport przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2015, PCB POT, Warszawa, http://www.poland-convention.pl/pl/do-pobrania/statystyki, dostęp 12.09.2015.
7.Cieślikowski, K., 2014, Rynek turystyki konferencyjnej, AWF w Katowicach, Katowice.
8.Corbin Ball Associates, 2015, Ten Transformative Meetings Technology Trends for 2015, http://www.corbinball.com/articles_future/, dostęp 24.08.2015.
9.Davidson, R., Cope, B., 2003, Turystyka biznesowa, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
10.Instytut Turystyki, 2003, Metodologia i badania pilotażowe turystyki biznesowej, Instytut Turystyki, Warszawa.
11.Medlik, S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa.
12.Sidorkiewicz, M., 2011, Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa.
13.Virgin, N., Popsa, R.E., 2014, Business Tourism Market Developments, „Procedia Economics and Finance”, nr 16, s. 703–712.
14.Wynant, A. 2015, 2015 Meeting and Event Trends for Event Planners, http://helloendless.com/2015-meeting-event-trendsevent-planning/, dostęp 12.09.2015.