Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Współczesny marketing w turystyce i jego specyfika

11 (9-19) Janusz Olearnik Więcej
2.

Ekonomia dzielenia się i jej przejawy w turystyce

10 (21-30) Katarzyna Majchrzak Więcej
3.

Znaczenie koncepcji sharing economy na rynku turystycznym

12 (31-42) Anna Krajewska–Smardz, Izabela Gruszka, Katarzyna Szalonka Więcej
4.

Ekonometryczne modelowanie popytu na turystykę zorganizowaną

12 (43-54) Romana Głowicka-Wołoszyn, Izabela Kurzawa, Andrzej Wołoszyn Więcej
5.

Wirtualizacja i prosumpcja – innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej i ich wpływ na strategie dystrybucji podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce

14 (55-68) Daria E. Jeremen, Izabela Michalska-Dudek, Andrzej Rapacz Więcej
6.

Funkcja turystyczna jako inteligentna specjalizacja w kształtowaniu konkurencyjności regionów

12 (69-80) Piotr Gryszel Więcej
7.

Foresight jako narzędzie rozwoju turystyki regionalnej – studium przypadku regionu Laponii (Finlandia)

12 (81-92) Matylda Awedyk Więcej
8.

Ocena wpływu funduszy Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej na wielkość ruchu turystycznego

14 (93-106) Aleksander Panasiuk Więcej
9.

Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w obszarach recepcji turystycznej w Polsce

18 (107-124) Wojciech Fedyk, Mieczysław Morawski Więcej
10.

Projekty mobilności finansowane z funduszy unijnych jako przykład współczesnej formy kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego

10 (125-134) Małgorzata Starczewska Więcej
11.

Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych

16 (135-150) Wojciech Fedyk, Magdalena Kachniewska Więcej
12.

Turystyka aktywna w strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim

12 (151-162) Stefan Bosiacki Więcej
13.

Instytucjonalne przesłanki istnienia Convention Bureau

12 (163-174) Natalia Piechota Więcej
14.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – nowy instrument prawny i ekonomiczny ułatwiający rozwój turystyki transgranicznej w Polsce

12 (175-186) Tomasz Studzieniecki Więcej
15.

Uwarunkowania rozwoju działalności ekoagroturystycznej w gospodarstwach ekologicznych

12 (187-198) Iwona Wilk Więcej
16.

Znaczenie zwierząt w generowaniu ruchu turystycznego i jego organizacji

12 (199-210) Jadwiga Berbeka Więcej
17.

Reklama internetowa w promocji ruchu turystycznego na wsi

14 (211-224) Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska Więcej
18.

Trendy w przemyśle spotkań na przykładzie segmentacji zarządzania spotkaniami biznesowymi

10 (225-234) Krzysztof Celuch Więcej
19.

Wydarzenia jako etniczna atrakcja kulturowa – nowy trend w turystyce eventowej – na przykładzie mniejszości żydowskiej w Polsce

12 (235-246) Magdalena Duda-Seifert Więcej
20.

Wybrane rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywane w obsłudze turystyki biznesowej

12 (247-258) Krzysztof Borodako Więcej
21.

Niskobudżetowa turystyka indywidualna jako forma aktywności turystycznej

14 (259-272) Leszek Kozłowski, Aneta Brzykca, Roman Rudnicki Więcej
22.

Tożsamość współczesnego backpackera – między kontrkulturowością a indywidualizmem

14 (273-286) Jolanta Barbara Jabłonkowska Więcej
23.

Determinanty rozwoju turystyki zdrowotnej

14 (287-300) Andrzej Hadzik, Rajmund Tomik, Jakub Ryśnik Więcej
24.

Geoturystyka – nowe możliwości wykorzystania dziedzictwa ziemi w turystyce. Studium przypadku Krainy Wygasłych Wulkanów W Sudetach Zachodnich

12 (301-312) Edyta Pijet-Migoń Więcej
25.

Możliwości rozwoju sylwanoturystyki na obszarze Puszczy Białowieskiej

10 (313-322) Mikołaj Jalinik Więcej
26.

Zarządzanie jakością w rozwoju agroturystyki w wybranych powiatach województwa małopolskiego

12 (323-334) Arkadiusz Niedziółka Więcej