Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Wirtualizacja i prosumpcja – innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej i ich wpływ na strategie dystrybucji podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce

Autorzy: Daria E. Jeremen
Uniwesytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Izabela Michalska-Dudek
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Andrzej Rapacz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: rynek turystyczny przedsiębiorstwo turystyczne konsument prosumpcja wirtualizacja
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (55-68)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest scharakteryzowanie dwóch wzajemnie determinujących się trendów w konsumpcji turystycznej i ich wpływu na strategie dystrybucji podmiotów działających w branży organizacji i pośrednictwa turystycznego. Dzięki zastosowaniu metody przeglądu publikacji naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, wyjaśniono pojęcie wirtualizacji i prosumpcji oraz wskazano na ich przejawy w turystyce. Analiza informacji pochodzących ze źródeł wtórnych pozwoliła na wskazanie kierunków wpływu obu trendów konsumenckich na funkcjonowanie biur podróży w obszarze dystrybucji ich oferty.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cova, B., Dalli, D., 2009, Working Consumers: The Next Step in Marketing Theory?, „Marketing Theory”, Vol. 9, nr 3, s. 315–339.
2.Dujarier, M-A., 2014, The three sociological types of consumer work, „Journal of Consumer Culture”, April, http://joc.sagepub.com, dostęp 10.11.2015.
3.Eastern Europe Online Travel Overview, PhocusWright 2012, http://www.phocuswright. com, dostęp 10.01.2016.
4.Fuchs, C., 2010, Class, knowledge and new media, „Media, Culture and Society”, vol. 32, nr 1, s. 141–150.
5.Fuchs, C., 2014, Digital prosumption labour on social media in the context of the capitalist regime of time, „Time & Society”, vol. 23, nr 1, s. 97–123.
6.Fuchs, V.R., 1965, The Growing Importance of the Service Industries, „Occasional Paper” nr 97, NBER, New York, http://papers.nber.org, dostęp 7.11.2015.
7.Gardeła, A., Budzanowska, M., 2002, Nowy niezależny konsument, „Marketing w Praktyce”, nr 6, s. 14–17.
8.Google Post Holiday Shopping Intensions Study January 2015, Ipsos Media CT 2015, https://www.thinkwithgoogle.com/ infographics/5-holiday-shopping-trends-to-watch-in-015.html, dostęp 10.01.2016.
9.Google Travel Study June 2014, Ipsos MediaCT 2014, https://www.thinkwithgoogle. com/research-studies/2014-travelersroad-to-decision.html, dostęp 10.01.2016.
10.Holiday Shopping Trends 2015 – 3 Predictions for Retailer November 2015, Ipsos MediaCT 2015, https://www.thinkwithgoogle.com/articles/holiday-shopping-trends-2015.html, dostęp 10.01.2016.
11.Jaremen, D.E., 2014, Wirtualizacja zachowań konsumenta na rynku turystycznym, „Marketing i Rynek”, nr 11, s. 374–383.
12.Jurgenson, N., 2012, When atoms meet bits: Social media, the mobile web and augmented revolution, „Future Internet”, vol. 41, nr 4, s. 83–91.
13.Kieżel E., Smyczek S. (red.), 2015, Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
14.Królewski, J., Sala, P. (red.), 2014, E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa.
15.Małachowski, A., 2005, Środowisko wirtualnego klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
16.Maleri, R., Frietzsche, U., 2008, Grundlagen der Dienstleitungsproduktion, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg.
17.Michalska-Dudek, I., Przeorek-Smyka, R., 2010, Marketing biur podróży, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
18.Michalska-Dudek, I., Przeorek-Smyka, R., 2012, Miejsce nowoczesnych kanałów dystrybucji w projektowaniu strategii dystrybucji biur podróży, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 704, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 3 (19), s. 63–73.
19.Milgram, P., Kishino, F., 1994, A taxonomy of mixed reality visual displays, „IEICE Transactions on Information Systems”, vol. E77-D, nr 12, http://etclab.mie.utoronto.ca, dostęp 12.11.2015.
20.Milgram, P., Takemura, H., Utsumi, A., Kishino, F., 1994, Augmented Reality: A class of displays on the reality-virtuality continuum, „SPIE Telemanipulator and Telepresence Technologies”, vol. 2351, s. 282–292.
21.Nalazek, M., 2010, Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Difin, Warszawa.
22.Niezgoda, A., 2014, Wpływ cech rynku turystycznego na zachowania prosumentów, w: Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Strategie, marketing, programowanie, red. A. Niezgoda, G. Gołembski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 78–82.
23.Niezgoda, A., Zmyślony, P., 2003, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
24.Normann, R., 1991, Service Management, Strategy and Leadership in Service Business, John Wiley & Sons, Chichester.
25.Pardel, P., 2009, Przegląd ważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Studia Informatica, vol. 30, nr 1(82), Gliwice, s. 35–64.
26.Pawlicz, A., 2012, E-turystyka. Ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym, PWN, Warszawa.
27.Pietruszewski, M. 2014, Prosumpcja w aspekcie nauk społecznych, Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosumenckiej, Stowarzyszenie Klaster 3x20, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa O. Częstochowa, Gliwice, http:// www.klaster3x20.pl, dostęp 8.11.2015.
28.Reformat, B., 2015, E-turystyka i uwarunkowania jej rozwoju w Polsce – wybrane aspekty analizy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 215, s. 74–89.
29.Rey, P.J., 2012, Alienation, exploitation, and social media, „American Behavioral Scientist”, vol. 56, nr 4, s. 399–420.
30.Rieder, K., Voß, G.G., 2009, Der Arbeitende Kunde. Entwicklung eines neuen Typus des Konsumenten, „Wirtschaftspsychologie”, nr 1, s. 4–10.
31.Ritzer, G., Dean, P., Jurgenson, N., 2012, The Coming of Age of the Prosumer, „American Behavioral Scientist”, vol. 56, nr 4, s. 379–398.
32.Ritzer, G., Jurgenson, N., 2010, Production, consumption, prosumption: The nature of capitalism in the age of the digital „prosumer”, „Journal of Consumer Culture”, vol. 10, nr 1, s. 3–36.
33.Ritzer, G., 2015, The „New” Word of Prosumption: Evolution, „Return of the Same” or Revolution?, „Sociological Forum”, vol. 30, nr 1, s. 1–17.
34.Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/wirtualny.html, dostęp 5.11.2015.
35.Tapscott, D., Williams, A., 2008, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, WAMP, Warszawa.
36.Toffler, A., 1997, Trzecia fala, PIW, Warszawa.
37.Travel Consumer 2015. Engaging the empowered holidaymaker, 2015, Deloitte, http://www2.deloitte.com, dostęp 10.01.2016.
38.Wasilewski, J., 2013, Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 9, s. 225–234.
39.Wielki, J., 2012, Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
40.World Internet Project. Poland, 2012, Agora SA, Orange Polska, Warszawa.
41.Zalega, T., 2015, Innowacje a konsumpcja i zachowania konsumpcyjne – wybrane zagadnienia, „Marketing i Rynek”, nr 2 (CD), s. 14–25.