Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Trendy w przemyśle spotkań na przykładzie segmentacji zarządzania spotkaniami biznesowymi

Autorzy: Krzysztof Celuch
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
Słowa kluczowe: przemysł spotkań trendy zarządzanie rynek spotkań
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (225-234)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule ukazano krótką analizę terminologiczną, pokazującą zależności między branżą spotkań a turystyką, uwydatniającą wspólne elementy oraz nową systematyzację według celów spotkań, czyli wiedzy, produktu i motywacji, jednocześnie obrazującą większość zależności  zachodzących na rynku wymiany usług.  Zmiany dotyczące przemysłu spotkań w skali globalnej oraz regionalnej są kluczowe i mają wpływ na zarządzanie spotkaniami w ujęciu wymiany usług, przepływów środków finansowych i fluktuacji zasobów ludzkich. Warto spojrzeć na nie z punktu widzenia metodologicznego, ale również jako na zachodzący trend.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartoszewicz, W., Borne-Januła, H., Skalska, T., Buczak, T., Socała, J., 2003, Metodologia badań i badanie pilotażowe turystyki biznesowej, Instytut Turystyki, Warszawa.
2.Celuch K., 2005, Definicje i interpretacje pojęć, w: Turystyka biznesowa. Produkt i promocja, SKKP w Polsce, Warszawa.
3.Celuch K., 2014, Przemysł spotkań. Wiedza, produkt, motywacja, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
4.Convention Industry Council, 2005, APEX Industry Glossary, The glossary of the meetings, conventions and exhibitions industry, Alexandria, VA, USA.
5.Davidson, R., Cope, B., 2003, Turystyka biznesowa, POT, Warszawa.
6.EMI, 2014, Mosaic Experiential Marketing; raport Event Track Study.
7.ICCA, 2015, ICCA 50-year statistics: A Modern History of International Association Meetings: 1963-2012, http://www.
8.iccaworld.com/cdps/cditem.cfm?nid=5180, dostęp wrzesień 2015.
9.Meetings Week Poland 2014, 2014, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
10.MPI, 2015, Meetings Outlook, Meeting Professionals International, Dallas.
11.Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce, 2015, POT, Warszawa.
12.SITE, 2014, Site Index, Society of Incentive and Travel Excellence, http://www.siteglobal.com/, dostęp wrzesień 2015.
13.Świątecki, A., 2005, Nowy incentive w Polsce, ELECT Business Service & Travel, Warszawa.
14.Turystyka biznesowa. Produkt i promocja, 2005, SKKP w Polsce, Warszawa.
15.WTO, 2006, Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry. Developing a Tourism Satellite Account Extension, Madrid.