Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-26
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Zarządzanie jakością w rozwoju agroturystyki w wybranych powiatach województwa małopolskiego

Autorzy: Arkadiusz Niedziółka
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Słowa kluczowe: jakość zarządzanie agroturystyka
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (323-334)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zarządzanie jakością w agroturystyce jest istotnym czynnikiem rozwoju tej popularnej formy turystyki wiejskiej. Aspekty zarządcze w usługach agroturystycznych odnoszą się do różnego rodzaju usług podstawowych i komplementarnych związanych z prowadzeniem działalności agroturystycznej. Jakość można rozpatrywać na poziomie obsługi turystów, w świadczeniu usług noclegowych i żywieniowych. Jakość w agroturystyce to również odpowiednie usługi rekreacyjne oferowane wczasowiczom. Zarządzanie jakością w rozwoju usług agroturystycznych jest ważne, ponieważ skutecznie realizowane umożliwia świadczenie usług turystycznych gościom na odpowiednio wysokim poziomie. W niniejszej pracy ukazano metody zarządzania jakością w agroturystyce na przykładzie czterech powiatów województwa małopolskiego: limanowskiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego. Scharakteryzowano stan rozwoju agroturystyki w tym regionie. Ukazano jakość usług agroturystycznych, biorąc pod uwagę oferowane produkty agroturystyczne i wsparcie otoczenia instytucjonalnego. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w urzędach gmin wymienionych jednostek administracyjnych oraz z właścicielami gospodarstw agroturystycznych działających w wybranych dwóch gminach. Jakość w agroturystyce wpływa znacząco na ruch agroturystyczny. Gospodarstwa agroturystyczne skategoryzowane, zrzeszone w stowarzyszeniach agroturystycznych, posiadające ciekawe i zróżnicowane oferty rekreacyjne dla swoich gości, mają większe szanse dotarcia do potencjalnych turystów. Odpowiednia i na wysokim poziomie obsługa wczasowiczów to także element jakości determinujący rozwój ruchu agroturystycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dębniewska, M., Tkaczuk, M., 1997, Agroturystyka – koszty – ceny – efekty, Wydawnictwo Poltex, Warszawa, s. 17.
2.Drzewiecki, M., 1995, Agroturystyka, Wydawnictwo Świadectwo, Bydgoszcz, s. 7.
3.Jalinik, M., 2002, Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 112.
4.Dachniewska, M., 2002, Zarządzanie ja kością usług turystycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 13.
5.Knecht, D., 2009, Agroturystyka w agrobiznesie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 22, 112.
6.McNaulty, P., 2004, Quality Standards and Training Needs in Rural Tourism, WTO, s. 217–225.
7.Panasiuk, A. (red.), 2013, Marketing w turystyce i rekreacji, 2013, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 108.
8.Sawicki, B., Mazurek-Kusiak, A.K., 2010, Agroturystyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, s. 79, 157, 158.