Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Uwarunkowania rozwoju działalności ekoagroturystycznej w gospodarstwach ekologicznych

Autorzy: Iwona Wilk
Politechnika Łódzka
Słowa kluczowe: ekoagroturystyka gospodarstwa ekoagroturystyczne uwarunkowania rozwoju
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (187-198)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ekoagroturystyka sprzyja ochronie środowiska i staje się coraz popularniejszą formą wypoczynku. W działalności ekoagroturystycznej wykorzystywane są, z pełnym poszanowaniem przyrody, lokalne walory kulturowe i przyrodnicze, rodzinne zasoby siły roboczej oraz baza żywieniowa gospodarstwa ekologicznego. Wpisuje się ona także w nowe trendy na światowym rynku turystycznym. Z punktu widzenia rozwoju ekoagroturystyki istotna jest identyfikacja czynników warunkujących ten rozwój.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bohdanowicz, P., 2006, Turystyka a świadomość ekologiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
2.Niemiec, W., 2006, Wybrane problemy turystyki alternatywnej, Wydawnictwo Fundacja, Nowy Sącz.
3.Parks, T.H., Parks, T.A., Allen, C., 2009, The development of a framework for studying ecotourism, „International Journal of Management”, no. 1 (26).
4.Privitera, D., 2010, The importance of organic agriculture in tourism rural, „APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce”, vol. 4.
5.Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku, 2015, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.