Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Foresight jako narzędzie rozwoju turystyki regionalnej – studium przypadku regionu Laponii (Finlandia)

Autorzy: Matylda Awedyk
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Słowa kluczowe: Finlandia Laponia planowanie turystyczne turystyka regionalna rozwój regionalny foresight
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (81-92)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Foresight, przyczyniając się do proaktywnego prognozowania zmian, jakie będą zachodzić w przyszłości, przygotowuje do możliwych zdarzeń, a jednocześnie oferuje podmiotom sektora turystycznego konkretne korzyści rozwoju regionalnego. Techniki i narzędzia stosowane w procesie foresightu są stosunkowo nowymi metodami wykorzystywanymi w turystyce (Varum i in., 2011; Fernández-Güell, 2012; Kaynak i Karak, 2012). W związku z tym wartość regionalnych projektów foresightowych, odnoszących się do rozwoju turystyki, przeprowadzonych na podstawie lokalnych tematów badawczych i rozwojowych, nie jest jeszcze wystarczająco doceniona i zauważana. Szeroko stosowany foresight wspiera rozwój w wielu aspektach: pomaga przewidzieć potrzeby klientów, rozwijać nowe usługi i utrzymać atrakcyjność produktów turystycznych oraz destynacji. W przeciwieństwie do tradycyjnego procesu planowania, który zazwyczaj ma ograniczony zasięg sektorowy, foresight, poprzez aktywne uczestnictwo, stopniowo buduje zintegrowaną wizję ewentualnej przyszłości. Foresight uwzględnia szereg czynników, a więc konstruuje spójne i wiarygodne scenariusze. Pomaga także sformułować realistyczne i innowacyjne strategie rozwoju turystyki, które są możliwe do zaakceptowania przez wszystkie zainteresowane strony. Celem artykułu jest przedstawienie korzyści i wyzwań, jakie wyniknęły z zastosowania foresightu w regionalnym rozwoju turystyki fińskiego regionu, Laponii, przeprowadzonego w latach 2010–2013. Dane empiryczne uzyskano za pomocą autoetnograficznych technik badawczych, informacji zwrotnych uczestników oraz raportów ilościowych i jakościowych będących częścią projektu. Efektem przeprowadzonych działań była nowa wiedza podmiotów turystycznych w zakresie możliwości budowania scenariuszy rozwoju przyszłości, oparta nie tylko na możliwościach, ale również potrzebach. W konsekwencji powstały nowe produkty turystyczne i ustalono innowacyjne formy współpracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andriotis, K., 2007, A Framework for the Tourism Planning Process, w: Sustainability, Profitability and Successful Tourism, red. A. Raj, Kanishka Publishers, New Delhι.
2.Awedyk, M., 2015, Studia nad przyszłością rozwoju turystyki – foresight w planowaniu turystycznym, w: Kształcenie kadr dla gospodarki turystycznej i rekreacji. Stan obecny i prognozy, red. S. Bosiacki,, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 187–199.
3.Borodako, K., 2011, Foresight w turystyce. Bariery wykorzystania i rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
4.Cariola, M., Rolfo, S., 2004, Evolution in the rationales of foresight in Europe, Futures, nr 36, 1063-1075.
5.Cornish, E., 2004, Futuring: The Exploration of the Future, World Future Society, Betsheda.
6.Dwyer, L, Edwards, D., Mistilis, N., Roman, C., Scott, N., Cooper, C., 2008, Megatrends Underpinning Tourism to 2020. Analysis of key drivers for change, CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd, Gold Coast.
7.Fernández-Güell, J.M., 2012, Foresight as an innovative tool for designing tourist destinations, w: Conference of the International Forum on Urbanism, 6th Conference of the International Forum on Urbanism (IFoU): Tourbanism, Barcelona, s. 1–11.
8.Kaynak, E., Karak, A., 2012, Assessing tourism market potential in a dynamic emerging economy: Theoretical and empirical insights from Cambodia. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, nr 24 (2), s. 199–22.
9.Martin B., 2001, Technology Foresight in a Rapid Globalising Economy, UNIDO Regional Conference on Technology Foresight for Central and Eastern Europe and Newly States, Vienna.
10.McMaster, M., 1996, Foresight: Exploring the Structure of the Future, Long Range Planning, nr 29, s. 149–155.
11.Schwartz, P., 1991, The Art of Long View, Doubleday, New York.
12.Toedtling, F., 1994, The uneven landscape of innovation poles: local embeddedness and global networks, w: Globalization, institutions and regional development in Europe, red. A. Amin, N. Thrift, Oxford University Press, Oxford.
13.Varum, C.A., Melo, C., Alvarenga, A., Carvalho, P.S., 2011, Scenarios and possible futures for hospitality and tourism, Foresight, nr 13(1), s. 19–35.
14.Wilenius, M., 2008, Taming the dragon: how to tackle the challenge of future foresight, Business Strategy Series, nr 9 (2), s. 65–77.
15.www. matkailu.luc.fi, dostęp 10.05.2015.