Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Teleinformatyczne wspieranie koncepcji funkcjonowania organizacji

Autorzy: Tomasz Lipczyński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: teleinformatyka twórczość organizacyjna wspieranie funkcjonowania organizacji
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:8 (223-230)

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza możliwości teleinformatyki jako narzędzia wspierania nowych koncepcji funkcjonowania organizacji. W artykule skupiono się na twórczości organizacyjnej, która jest jednym z kluczowych rodzajów przedsiębiorczej aktywności odnawiających organizację. Takie ujęcie celu obligowało do przedstawienia naukowych podstaw twórczości organizacyjnej oraz zidentyfikowania znaczenia teleinformatyki we wspomaganiu twórczości organizacyjnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arora A., Nandkumar A. (2012), Insecure advantage? Markets for technology and the value of resources for entrepreneurial ventures, „Strategic Management Journal”, No. 33.
2.Batey M. (2012), The Measurement of Creativity: From Definitional Consensus to the Introduction of a New Heuristic Framework, „Creativity Research Journal”, Vol. 24.
3.Bitterer A. (2011), Hype Cycle for Business Intelligence, Gartner Inc., CT, Stamford.
4.Bratnicka K. (2013), Understanding the organizational creativity through the lens of a dynamic capability framework, w: Managing to make a difference, British Academy of Management, Liverpool.
5.Brocke J. von, Seidel S., Simon A. (2010), Bridging the gap between enterprise content management and creativity: a research framework, Proceedings of the 43rd Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE Computer Society.
6.Chan J., Mann L. red., (2010), Creativity and innovation in business and beyond: Social science perspectives and policy implications, Routledge, London–New York.
7.Creativity and Prosperity: the Global Creativity Index Martin Prosperity Institute 2011, http://martinprosperity.org/media/GCI%20Report%20Sep%202011.pdf.
8.Drazin R., Glynn M.A., Kazanjian R.K. (1999), Multilevel theorizing abort creativity in organizations. A sense-making perspective, „Academy of Management Review”, 24.
9.Driori I., Honig B. (2010), Organizational failure and the dark side of creativity: A framework based on the theory of practice, Proceedings from Academy of Manage-ment, Montreal.
10.Florida R. (2002), The rise of the creative class: How it’s transforming work, leisure, community and everyday life, Basic Books, Cambridge.
11.Gong Y.P., Cheung S-Y., Wang M., Huang J-C. (2012), Unfolding the proactive process for creativity. Integration of employee proactivity, information exchange, and psy-chological safety perspectives, „Journal of Management”, No. 38.
12.Klijn M., Tomic W. (2010), A review of creativity within organizations from a psychological perspective, „Journal of Management Development”, No. 29.
13.Kraśnicka T. (2012), Innowacyjność jako wymiar przedsiębiorczości w małych i średnich firmach (wyniki badań), w: Przedsiębiorczość – natura i atrybuty, red. K. Jaremczuk, PWSzZ, Tarnobrzeg.
14.Malewska K. (2010), Ograniczenia podejścia zasobowego w zarządzaniu strategicz-nym, A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), w: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
15.Mumford M.D., Medeiros K.E., Partlow P.J. (2012), Creative thinking: Processes, strategies, and knowledge, „The Journal of Creative Behaviour”, No. 46.
16.Olszak C.M. (2014), An Overview of Information Tools and Technologies for Competi-tive Intelligence Building. Theoretical Approach, „Issues in Informing Science and Information Technology”, Informing Science Institute, No. 11, California.
17.Sterling L., Taveter K. (2010), The Art of Agent-Oriented Modeling, The MIT Press Cambridge, London.
18.Wooldridge M. (2009), An Introduction to Multi Agent Systems, John Wiley & Sons Ltd., New York.