Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Analiza świadomości marek „produktów krajów karpackich” – wyniki badań bezpośrednich

Autorzy: Elżbieta Wolanin-Jarosz
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
Słowa kluczowe: świadomość marek regionalne produkty karpackie marka euroregion
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (199-210)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych, których celem było określenie stopnia świadomości wiodących marek „produktów krajów karpackich”. Zasadniczy materiał badawczy pozyskano dzięki wywiadom bezpośrednim przeprowadzonych w pięciu miastach Euroregionu Karpackiego: Rzeszowie (Polska), Iwano-Frankowsku (Ukraina), Debreczynie (Węgry), Koszycach (Słowacja), Oradei (Rumunia), na próbie 2000 respondentów. Jako instrument pomiarowy wykorzystano kwestionariusz wywiadu, opracowany przez autorkę artykułu. Okresem badawczym był 2012 rok. Analizy danych wykazują, że wiodące marki „produktów krajów karpackich” charakteryzują się średnim poziomem rozpoznawalności wśród respondentów pięciu badanych narodowości. Do najbardziej popularnych wskazywanych przez konsumentów można zaliczyć: polską wódkę „Wyborowa”, słowackie piwo „Zlaty Bazant”, węgierskie wino „Tokaj”, ukraińską wódkę „Nemiroff” oraz rumuńską markę samochodu „Dacia”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
2.Bazarnik J., Grabiński T., Kącik E., Mynarski S., Sagan A., Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, Canadian Consortium of Management Schools–Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa–Kraków 1992.
3.Dębski M., Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009.
4.Kall J., Silna marka, PWE, Warszawa 2001.
5.Kędzior Z., Konsument na rynku. Postawy wobec produktów, Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
6.Kotler Ph., Amstrong G., Saunders J., Wong W., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
7.Stawecki Ł., Zarządzanie marką oraz jej architekturą na przykładzie marki Porsche, „Marketing i Rynek” 2015, nr 4.
8.Urbanek G., Wykorzystanie marki w sektorze dostaw energii, „Marketing i Rynek” 2010, nr 10.
9.Urbanek G., Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002.