Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-31
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Przykłady działań marketingowych dotyczących promocji rynku luksusowych rejsów wycieczkowych w regionie Morza Bałtyckiego – studium przypadku Gdyni

Autorzy: Tomasz Taraszkiewicz
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Piotr Wojdakowski
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Słowa kluczowe: cruising promocja turystyka rynek luksusowych rejsów marketing
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (389-400)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cruising będzie zawsze kojarzył się turystom przede wszystkim z Morzem Śródziemnym, Wyspami Kanaryjskimi, Bahama i Karaibami. Z uwagi na liczne walory i atrakcje turystyczne, region Morza Bałtyckiego zajmuje ugruntowaną pozycję na mapie działalności największych armatorów luksusowych statków wycieczkowych. Ogromne znaczenie dla rozwoju potencjału rynkowego ma odpowiednio dobrana i efektywnie stosowana polityka marketingowa. Zastosowane metody badawcze: przegląd fachowej literatury, analiza materiałów źródłowych, analiza danych statystycznych, analiza metod i narzędzi marketingowych pozwalają wnioskować, że uczestnictwo w programie Baltic Cruise Project zapewnia partycypującym portom wymierne korzyści. Wspólna polityka marketingowa przekłada się na utrzymywanie zbliżonego poziomu ruchu pasażerskiego, mimo światowego kryzysu finansowego oraz spowolnienia gospodarczego. Dzięki udziale w programie Baltic Cruise Project oraz dodatkowym działaniom marketingowym, Gdynia ma szanse w najbliższym czasie podtrzymać na ustabilizowanym poziomie, a w najbliższych latach, wraz z ożywieniem globalnej koniunktury, nawet zintensyfikować popyt na usługi turystyczne w regionie obfitującym w liczne walory i atrakcje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ashdown R., Setting the scene for blue growth potential in the Baltic Sea Region, Cruise Lines International Association, Washington 2014.
2.CLIA 2014 State of the Cruise Industry Report, Travel Agent Survey, Cruise Line International Association, Brussels 2014.
3.Contribution of cruise tourism to the economies of Europe, Cruise Lines International Association, Brussels 2014.
4.Cruise Baltic guest survey, Cruise Baltic & Wonderful Copenhagen Research & Development, Copenhagen 2013.
5.Cruise industry overview 2014, Florida-Caribbean Cruise Association, Pembroke Pines, 2015.
6.Cruise Lines in the Baltic Sea, www.cruisebaltic.com.
7.Grzybowski M., Marketing regionów. Baltic Cruise – studium przypadku regionu Morza Bałtyckiego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcz
8.Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013.
9.Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Warszawa 2007.
10.Strategia rozwoju turystyki Miasta Gdyni wraz z programem rozwoju produktów turystycznych. Część I audytowo-analityczna, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa-Gdynia 2007.
11.Strategia rozwoju turystyki Miasta Gdyni wraz z programem rozwoju produktów turystycznych. Część II strategiczno-produktowa, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa-Gdynia 2007.
12.Taraszkiewicz T., Cruising jako rozwijająca się forma turystyki, w: Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, red. W. Siwiński, R. Tauber, E. Mucha-Szajek, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2008.
13.Wild. P., Economic Impact of cruise tourism. Baltic Sea Region, Business Research and Economic Advisors, Cruise Lines International Association, Brussels 2014.