Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Wykorzystanie social media w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej

Autorzy: Kinga Stopczyńska
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: marka internet sytuacja kryzysowa wizerunek marki media społecznościowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (165-176)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kreowanie wizerunku marki stanowi o podstawie jej sukcesu rynkowego. Odpowiednie zaangażowanie emocjonalne jej nabywców bezpośrednio przekłada się nie tylko na ich zachowania nabywcze, ale przede wszystkim na podejmowane przez nich działania komunikacyjne, które budują jej wartość. Aby jednak komunikat o marce mógł być kierowany do maksymalnie szerokiego grona odbiorców niezbędne są ku temu odpowiednie nośniki. Doskonale w tej roli sprawdzają się social media. Codzienny, niemal 24 godzinny kontakt z klientem, prowadzony z nim dialog powodują, że zarówno marka jak i on stają się sobie wyjątkowo bliscy. Ta łącząca ich więź staje się szczególnie istotna w sytuacjach kryzysowych. Odpowiednie wykorzystanie mediów społecznościowych w radzeniu sobie z nimi pozwala nie tylko na rozwiązanie problemu, ale przede wszystkim na przekłuciu go w sukces wizerunkowy marki. Ich wyjątkowość polega w takiej sytuacji przede wszystkim na tym, że w zażegnanie samego kryzysu żywo angażują się klienci, często sami stając się głównymi influencerami opinii publicznej. Należy jednak pamiętać, że jest to możliwe wyłącznie, gdy firma wcześniej prowadziła aktywne działania w mediach społecznościowych, mające na celu zbudowanie właśnie tak lojalnej społeczności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.10 najcenniejszych marek na świecie, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,13954101,10 _najcenniejszych_marek_na_swiecie.html#ixzz3elp2x33q.
2.Czerniak-Fabjaniak K., Internetowe media społecznościowe, jako narzędzie public relations, w: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, red. K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012.
3.D’Alessandro D.F., Kreowanie marki. Jak wykreować perfekcyjny wizerunek firmy i produktu, Wyd. RM, Warszawa 2001.
4.Encyklopedia popularna PWN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
5.Grzywińska I., Kryzys w social media, raport z badania, Agencja SW Research, 2012.
6.Kaplan A.M., Haenlein M., Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, „Business Horizons” 2010, No. 53.
7.Kaznowski D., Social media – społeczny wymiar internetu, w: E-marketing, red. J. Królewski, P. Sala, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
8.Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PRO-media CD, Łódź 1998.
9.Mendelson B.J., Social media to ściema, Helion, Gliwice 2014.
10.Murdoch A., Komunikowanie w kryzysie. Jak ratować wizerunek firmy, Wyd. Poltext, Warszawa 2003.
11.Najcenniejsze marki świata 2015. Apple dominuje, www.forbes.pl/najdrozsze-marki-swiata-2015-apple-dominuje,artykuly,194417,1,1.html.
12.Nowak J., Social media jako sieci obiegu przekazów medialnych, „Nowe Media” 2012, nr 3.
13.Rettberg J.W., Blogowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
14.Szlak J., Real-time marketing – od śmiesznych obrazków do poważnego biznesu, www.marketing-news.pl/article.php?art=2427.
15.Szot D., Cztery strategie, które pomogą zarządzać kryzysem w social mediach, http://socialpress.pl/2011/09/cztery-strategie-ktore-pomoga-zarzadzac-kryzysem-w-social-mediach/#.
16.Szymczak F., Zarządzanie kryzysem w firmie cz. 3 – reguła 5p, http://newpr.pl/wp-content/uploads/2013/08/Zarz%C4%85dzanie-kryzysem-w-firmie-cz.-3-%E2%80%93-regu%C5%82a-5P.pdf.