Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Komunikacja w koncepcji marketingu 3.0 przez pryzmat sektora MSP w świetle badania własnego

Autorzy: Joanna Pikuła-Małachowska
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: zachowania nabywców komunikacja marketing 3.0 sektor MSP
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (105-114)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Era marketingu 3.0 to czas, w którym praktyki marketingowe są w pełni kształtowane przez zmiany zachodzące w zachowaniach nabywców. Artykuł ma na celu przedstawienie wybranych aspektów z zakresu specyfiki komunikacji z docelowymi nabywcami w działaniach charakterystycznych dla koncepcji 3.0. Aspekty te mają dotyczyć przede wszystkim komunikacji w internecie. Treści prezentowane w artykule oparte na wynikach badania własnego przeprowadzonego w przedsiębiorstwach sektora MSP, z siedzibami na terenie województwa śląskiego. W wybranej grupie firm komunikacja z docelowymi nabywcami za pomocą mediów społecznościowych jest ważnym elementem codziennego funkcjonowania – choć można zauważyć różnice w celach, jakie wiążą się z obecnością na platformach. W badanych podmiotach podkreślano też istotną rolę, jaką pełnią te media w ich działaniach rynkowych zmierzających do budowania więzi z konsumentem. Można zatem stwierdzić, że platformy społecznościowe mocno wpisują się w biznesową rzeczywistość.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2010.
2.Pikuła-Małachowska J., Czy warto przyznać się do błędu, czyli o komunikacji w marketingu 3.0, „Marketer Plus” 2015, maj–sierpień.
3.Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.