Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Smart marketing w służbie miast

Autorzy: Magdalena Daszkiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: smart marketing miasto branding smart city
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (263-276)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcono możliwościom związanym z wykorzystaniem idei smart w marketingu miast. Rozważania teoretyczne poparte analizą przykładów są podstawą do sformułowania własnej propozycji definicji smart marketingu, określenia cech koncepcji oraz wniosków dotyczących wykorzystania idei smart w brandingu miast, co jest możliwe przy uzyskaniu odpowiedniej siły skojarzeń oraz wspieraniu smart marketingu miasta skojarzeniami wynikającymi z zakorzenionych kluczy identyfikacji lub nowych, nowoczesnych identyfikatorów. Należy także rozważyć możliwości i ograniczenia związane z eksploatacją idei smart w marketingu miasta w długim horyzoncie czasowym, w kontekście konkurencyjnym oraz komunikacją w szeroko pojętym otoczeniu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.About Amsterdam marketing, www.iamsterdam.com/en/amsterdam-marketing/about-amsterdam-marketing.
2.Amsterdam economic board, the city of Amsterdam, Liander and KPN, www.csreurope.org/impact-map/slic/amsterdam-economic-board-city-amsterdam-liander-and-kpn.
3.Amsterdam pilot city programme , www.worldsmartcapital.net/amsterdam_pilot_city_programme.html.
4.Amsterdam smart city: „the idea of the smart city will bring us to a new economy”, www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities/experts/amsterdam-smart-city-the-idea-of-the-smart-city-will-bring-us-to-a-new-economy.
5.Amsterdam: Amsterdam Smart City, „City Climate Leadership Awards”, cityclimateleadershipawards.com/amsterdam-amsterdam-smart-city.
6.Caragliu A., Del Bo C., Nijkamp P., Smart cities in Europe, „Journal of Urban Technology” 2011, Vol. 18, Iss. 2.
7.Cocchia A., Smart and digital city: a systematic literature review, w: Smart city, red. R.P. Dameri, C. Rosenthal-Sabroux, Progress in IS, Springer International Publishing Switzerland, 2014.
8.Dameri R.P. Searching for smart city definition: a comprehensive proposal. International, „Journal of Computers & Technology” 2013, Vol. 11, Iss. 5.
9.Daszkiewicz M., Wrona S., Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa 2014.
10.Dieberger A., Frank A.U., A city metaphor to support navigation in complex information spaces, „Journal of Visual Languages & Computing” 1998, Vol. 9, Iss. 6.
11.Echtner Ch.M., Ritchie J.R.B., The meaning and measurement of destination image, ,,The Journal of Tourism Studies” 2003, Vol. 14, No. 1.
12.Florek M., Jak dobrze „sprzedać” miasto przyszłości?, w: Przyszłość miast – miasta przyszłości. Raport ThinkTank, Warszawa 2013.
13.Giffinger R. et al., Smart cities – ranking of european medium-sized cities, research report, Vienna University of Technology, Vienna 2007, http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf.
14.Hancke G.P., Silva B.C., Hancke Jr. G.P., The role of advanced sensing in smart cities. „Sensors” 2013, Vol. 13, Iss.1.
15.Hollands R.G., Will the real smart city please stand up?: Intelligent, progressive or entrepreneurial?, „City: Analysis of UrbanTrend, Culture, Theory, Policy, Action” 2008, Vol. 12, Iss. 3.
16.Information communication technologies and city marketing: digital opportunities for cities around the world, red. Gascó-Hernández M., Torres-Coronas T., Information Science Reference – Imprint of: IGI PublishingHershey, PA, 2009.
17.ITS – intelligent transport systems. 8 new intelligent traffic solutions, kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1205_zA7aIS8D1d.pdf.
18.Kauf S., Smart w logistyce miejskiej jako warunek rozwoju współczesnych miast, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2012, nr 2.
19.Kotler Ph., Haider D., Rein I., Marketing places, The Free Press, New York 1993.
20.Laker F., Global brands vs global celebs: who's the smarter marketer?, www.slideshare.net/TMTYL/global-brands-vs-global-celebs-whos-the-smarter-marketer.
21.Make Copenhagen your personal business, „Copenhagen Capacity”, talentcapacity.org/media/1161/talentstrategi_2014.pdf.
22.Meffert H., Städtemarketing – Pflicht oder Kür?, w: Planung und Analyse 16, H. 8, Jahrgang 1989.
23.Moilanen T., Rainisto S.K., How to brand nations, cities and destinations, Palgrave Macmillan, New York 2009.
24.Otgaar A. et al., Empowering metropolitan regions through new forms of cooperation. Ashgate Publishing Limited, Hampshire 2008.
25.Schaffers H. et al., Smart cities and the future internet: towards cooperation frameworks for open innovation, w: The Future Internet, red. J. Domingue et al., „Lecture Notes in Computer Science” 2011, Vol. 6656.
26.Smart Society, amsterdamsmartcity.com/projects/theme/label/smart-society?lang=en.
27.Sznajder A., Technologie mobilne w marketingu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
28.Szromnik A., Marketing terytorialny, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
29.Van Bastelaer B., Lobet-Maris C., Social learning regarding multimedia developments at a local level: The case of digital cities, Namur: CITA – University of Namur, 1999.
30.Wdowiarz-Bilska M., Od miasta naukowego do smart city, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2010, z. 1–A/2.
31.Why Copenhagen?, www.gladsaxe.copcap.com/content/us/doing_business/why_copenhagen.