Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-33
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Zarządzanie produktywnością naukową w kontekście budowania marki uczelni wyższej

Autorzy: Maciej Mitręga
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Olgierd Witczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: szkoła wyższa marka zasoby ludzkie zarządzanie produktywność naukowa
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (415-424)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie istoty i biznesowego znaczenia zarządzania produktywnością naukową pracowników uczelni. W artykule zaprezentowano studium przypadku dwóch uczelni wyższych odnoszące się do instrumentów wsparcia produktywności naukowej. Zestawienie systemów wsparcia produktywności naukowej stosowanych w dwóch uczelniach z Polski i Indii ujawniło, że stosowane rozwiązania na polskich uczelniach publicznych są dość anachroniczne i niewystarczająco zachęcają pracowników do podejmowania wysiłków naukowych. Zasadne wydaje się wprowadzanie modyfikacji w systemie zarządzania zasobami ludzkimi, które umożliwią polskim uczelniom podniesienie poziomu produktywności naukowej i poprawią rozpoznawalność uczelni, co pozwoli skutecznie konkurować na międzynarodowym rynku edukacyjnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.About Academic Ranking of World Universities, www.shanghairanking.com/aboutarwu.html.
2.Bunzel D.L., Universities sell their brands, „Journal of Product & Brand Management” 2007, Vol. 16, Iss. 2.
3.Chapleo Ch., What defines „successful” university brands?, „International Journal of Public Sector Management” 2010, Vol. 23, Iss. 2.
4.Gray B.J., Fam K.S., Llanes V.A., Branding universities in Asian markets, „Journal of Product & Brand Management” 2003, Vol. 12, Iss. 2.
5.Instytucje szkolnictwa wyższego, https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/szkolnictwo?execution=e2s1.
6.Jevons C., Universities: a prime example of branding going wrong, „Journal of Product & Brand Management” 2006, Vol. 15, Iss. 7.
7.Leveraging the success of young Visegrad scholars in business discipline, red. M. Mitręga, CeDeWu, Warszawa 2014, www.ue.katowice.pl/jednostki/ wydawnictwo/darmowy-e-book.html.
8.Pinar M., Trapp P., Girard T., Boyt T. E., University brand equity: an empirical investigation of its dimensions, „International Journal of Educational Management” 2014, Vol. 28, Iss. 6.
9.Szkolnictwo wyższe w Polsce, MNiSW, 2013, https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/ 2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf.
10.Vademecum produktywności, red. S. Lisa, Wyd. Placet, Warszawa 1999.
11.Whisman R., Internal branding: a university's most valuable intangible asset, „Journal of Product & Brand Management” 2009, Vol. 18, Iss. 5.
12.Witczak O., Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa, w: Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, red. A. Bajdak, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 140.
13.Wolszczak-Derlacz J., Parteka A., Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza, Ernst&Young, 2011, http://webapp01.ey.com.pl/EYP/WEB/eycom_download.nsf/resources/Produktywnosc_naukowa.pdf/$FILE/Produktywno